Tork Workflow

Tork Workflow

Uprednostnite efektívnosť a dosiahnite svoje ciele

V priemyselnom prostredí, ako je výroba, 9 z 10 zamestnancov verí, že kvalitné nástroje, ako sú výrobky na utieranie a čistenie, podporujú produktivitu a dokonca aj spokojnosť* v práci. A predsa sú organizácie, ktoré používajú akýkoľvek druh utierok a ich nepraktické skladovanie a umiestnenie niekde mimo miesta ich používania narúšajú prevádzkovú efektivitu kvôli zbytočnému pohybu, zásobám a nadmernej spotrebe.

 

Dovoľte, aby sme vám ukázali, ako môže prechod na Tork riešenia pomôcť dosiahnuť vaše ciele a vytvoriť bezpečné a efektívnejšie zariadenie.  Tork Workflow sa zameriava na štyri prioritné oblasti:


  • Produktivita
  • Odpad
  • Spokojnosť zamestnancov a zákazníkov
  • Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť

Zabezpečenie efektívneho pracovného prostredia – v súlade s Lean a 5S

 

Zistite, kde sa môžete zlepšiť: výroba

Tork Workflow je doplnková služba, ktorá vám umožní skontrolovať údržbu a efektivitu v pracovnom prostredí jedným z našich odborníkov v odvetví. 60-minútové sedenie, online alebo osobne, vám poskytne pohľad do hĺbky prevádzky vášho zariadenia a ponúkne odporúčania založené na princípoch 5S, ale aj spôsoby, ako dosiahnuť ciele, zlepšiť efektivitu na pracovisku a znížiť náklady. Správa Workflow zahŕňa aj bezplatné odporúčanie na vyskúšanie Tork produktov, ktoré najlepšie splnia vaše špecifické potreby.


  • Bezplatná služba
  • Bez povinnosti nákupu
  • Po našom hodnotení máte k dispozícii bezplatné vyskúšanie produktov.

Naplánujte si svoju konzultáciu zdarma.

Vyplňte tento formulár žiadosti o vyhodnotenie/preskúmanie Tork Workflow zdarma. Len pre prevádzky.

Literatúra

*The Tork Manufacturing Employee Well-Being Survey (Prieskum o zdraví zamestnancov vo výrobe uskutočnený spoločnosťou Tork), október 2018.