Tork papierové podložky
 • Tork papierové podložky
 • Tork papierové podložky

Popis

Zvýšte pohodlie pre svojich hostí vďaka Tork papierovým WC podložkám a vneste extra hygienu do toaliet a umyvární.
 • Jednorazové: minimalizujú riziko kontaminácie
 • Splachovateľné: menej údržby

Informácie o produkte a doprave

Systém
V1 – Zásobník na podložky na toalety
Kvalita
Advanced
Dĺžka rozloženého útržku
42.5 cm
Šírka rozloženého útržku
36 cm
Dĺžka zloženého útržku
24.7 cm
Šírka zloženého útržku
36 cm
Počet vrstiev
1
Farba
Biela

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7310797501608
7310791005294
7322540271614
Baliaci materiál
Inner Box
Carton
-
Počet kusov
250
5000 (20 CON)
120000 (24 TRP)
Hmotnosť (brutto)
633.8 g
13.1 kg
315 kg
Výška
21 mm
380 mm
1290 mm
Dĺžka
257 mm
390 mm
1200 mm
Šírka
380 mm
275 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
573.8 g
11.5 kg
275.4 kg
Množstvo
2.05 dm3
40.76 dm3
0.98 m3
Vrstva na paletu
-
-
3
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
8
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7310797501608
Baliaci materiál
Inner Box
Počet kusov
250
Hmotnosť (brutto)
633.8 g
Výška
21 mm
Dĺžka
257 mm
Šírka
380 mm
Čistá hmotnosť
573.8 g
Množstvo
2.05 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7310791005294
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
5000 (20 CON)
Hmotnosť (brutto)
13.1 kg
Výška
380 mm
Dĺžka
390 mm
Šírka
275 mm
Čistá hmotnosť
11.5 kg
Množstvo
40.76 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540271614
Baliaci materiál
-
Počet kusov
120000 (24 TRP)
Hmotnosť (brutto)
315 kg
Výška
1290 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
275.4 kg
Množstvo
0.98 m3
Vrstva na paletu
3
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
8

Obsah

Produkt je vyrobený z

Recyklované vlákna
Chemické látky

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Recyklované vlákna

Recyklácia papiera je efektívne využitie zásob, keďže sa drevovina využije viac ako len jedenkrát.

Pri zbernom papieri sa kladú vysoké nároky na jeho kvalitu a čistotu, s ohľadom na všetky jednotlivé časti reťazca (zbieranie, delenie, prepravovanie, skladovanie, využitie), aby bola zaistená bezpečnosť a hygienickosť produktu.

Recyklované vlákna môžeme získavať z rôznych typov zberového papiera, ako sú napríklad staré noviny, časopisy, kancelársky odpad, papierové poháre, kartóny od nápojov, vlnitý kartón a papierové utierky na ruky. Výber stupňa zberového papiera sa robí pri každom produkte zvlášť a závisí od špecifických požiadaviek, ktoré sa kladú na jeho kvalitu, vlastnosti a belosť. Papier sa rozpustí vo vode, umyje, pri vysokých teplotách sa vystaví účinku chemických látok a skontroluje sa, aby bol zbavený nečistôt.

Bielenie buničiny používanej na výrobu hygienického papiera je najmä proces odstraňovania látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dôležité vlastnosti koncového produktu, ako je čistota, absorpcia, pevnosť a farba buničiny.

Bielenie recyklovaného buničinového vlákna prebieha pomocou bieliacich látok bez chlóru (peroxid vodíka a ditioničitan sodný). Niektoré z našich produktov sú bielené a niektoré nie.

Pri bielených produktoch používame bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera).

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pri potlačených produktoch sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače, ale často sa objavujú pri zberovom papieri, keďže sa používajú pri tlačovinách.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné využitie papiera nevhodného na predaj a na zužitkovanie zberných vlákien používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)
 • Flokulačné chemické látky (napomáhajú vyčisteniu tlačiarenskej farby a výplní zo zberného papiera)
 • Bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 24-06-2020
Dátum revízie: 16-11-2023

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v External továrni, CN.

Znehodnotenie

Tento produkt sa používa najmä na osobnú hygienu a môžete ho likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía