Tork sprejové mydlo
  • Tork sprejové mydlo

Popis

Vydrží viac s menším obsahom. Tork sprejové mydlo je jemne parfumované mydlo šetrné k pokožke. Je ideálne do frekventovaných toaliet a umyvární, kde je účinnosť kľúčová. Vhodné pre zásobníky na Tork tekuté mydlo a mydlo v spreji, ktoré sú certifikované ako jednoduché na používanie a poskytujú správnu hygienu rúk všetkým, ktorí ho použijú.
  • Mydlo na ruky so sviežou vôňou
  • Hydratujúce a šetrné k pokožke.
  • Dermatologicky testované
  • pH šetrné k pokožke
  • Pomáha zaistiť dobrú hygienu rúk: Hermeticky uzavretá fľaša s novou pumpičkou pre každú náplň pomáha znižovať riziko kontaminácie a chrániť zloženie až k používateľovi.
  • Znížená spotreba až o 50 %*
  • Ušetrite čas upratovaciemu personálu: Certifikovaná výmena náplne bez námahy ** za menej ako 10 sekúnd ***
Literatúra a zdroj
Jednoduché na používanie (SRA) Umožniť prístup k hygiene pre všetkých: mnoho systémov Tork Hygiene Systems je Švédskou reumatologickou asociáciou certifikovaných ako jednoduché na používanie.SE/030/002 EU Ecolabel

Informácie o produkte a doprave

Systém
S11 - Systém sprejového mydla
Kvalita
Universal
Farba
Transparentná

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540751437
7322540751413
7322540758726
Baliaci materiál
Plastic bottle
Carton
-
Počet kusov
1
6 (6 CON)
480 (80 TRP)
Hmotnosť (brutto)
1077.2 g
6.7 kg
535.6 kg
Výška
246 mm
265 mm
1475 mm
Dĺžka
91 mm
290 mm
1200 mm
Šírka
93 mm
196 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
1031 g
6.2 kg
494.88 kg
Množstvo
2.08 dm3
15.06 dm3
1.21 m3
Vrstva na paletu
-
-
5
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
16
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540751437
Baliaci materiál
Plastic bottle
Počet kusov
1
Hmotnosť (brutto)
1077.2 g
Výška
246 mm
Dĺžka
91 mm
Šírka
93 mm
Čistá hmotnosť
1031 g
Množstvo
2.08 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540751413
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
6 (6 CON)
Hmotnosť (brutto)
6.7 kg
Výška
265 mm
Dĺžka
290 mm
Šírka
196 mm
Čistá hmotnosť
6.2 kg
Množstvo
15.06 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540758726
Baliaci materiál
-
Počet kusov
480 (80 TRP)
Hmotnosť (brutto)
535.6 kg
Výška
1475 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
494.88 kg
Množstvo
1.21 m3
Vrstva na paletu
5
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
16

Obsah/zloženie

Jednotlivé zložky mydiel majú rozličné funkčné vlastnosti. Essity kladie veľký dôraz na používanie starostlivo vybraných zložiek našich mydiel. Všetky zložky sú hodnotené z hľadiska bezpečnosti produktu aj z hľadiska ochrany životného prostredia.

Najmenej 94 % zložiek Tork mydiel má prírodný pôvod v súlade s normou ISO 16128, do výpočtu je zahrnutá aj voda. Naše mydlá certifikované ekologickou značkou EÚ ecolabel spĺňajú prísne kritériá, vďaka čomu garantujú vysokú mieru ochrany životného prostredia vrátane nízkej toxicity pre vodné živočíchy, biologicky odbúrateľných zložiek, zákazu použitia škodlivých látok a výborného výkonu. Tieto mydlá sa vyrábajú v prevádzke, ktorá využíva kúpenú certifikovanú obnoviteľnú elektrinu.

Výsledky z hodnotenia životného cyklu vykonaného spoločnosťou Essity ukázali, že voda používaná na opláchnutie mydla má veľký vplyv na celkové emisie uhlíka vychádzajúce z použitia mydla. Vplyv vzniká najmä energiou použitou pri ohreve vody a objemom použitej vody. Následne môžu byť emisie uhlíka znížené použitím menšieho objemu vody pri nižšej teplote pri oplachovaní mydla.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/030/002.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 13-01-2023
Dátum revízie: 16-11-2023

Výroba

Výrobná prevádzka je certifikovaná v súlade s normami ISO 9001 a ISO 14001. Kozmetické GMP ISO 22716:2007

Likvidácia

Fľaša je stlačiteľná, čo znamená o 70 % menší objem odpadu. Na základe testov spoločnosti Essity.
Prázdnu fľašu môžete likvidovať ako plastový obal a prepravný box ako kartónový obal.  Dodržiavajte miestne a regionálne nariadenia týkajúce sa likvidácie odpadu. 

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía

Literatúra a zdroj

Znížená spotreba až o 50 %*
*

Na základe štúdie spoločnosti Essity

Ušetrite čas upratovaciemu personálu: Certifikovaná výmena náplne bez námahy ** za menej ako 10 sekúnd ***
**

Certifikované Švédskou reumatologickou asociáciou, testované v súlade s Návrhom pre všetky testy, uverejnené v časopise Swedish Design Research Journal, 2011.

***

Na základe času dopĺňania mydla z interného panelového testu.