Tork rozetky okrúhle 1-3c 5KAR 250/12, bordová
  • Tork rozetky okrúhle 1-3c 5KAR 250/12, bordová
479438

Tork rozetky okrúhle 1-3c 5KAR 250/12, bordová

Tork rozetky okrúhle 1-3c 5KAR 250/12, bordová
  • Tork rozetky okrúhle 1-3c 5KAR 250/12, bordová

Popis

SA-COC-008266 FSC MIXSE/004/001 EU Ecolabel23LD03787 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Kvalita
Advanced
Dĺžka rozloženého útržku
9 cm
Šírka rozloženého útržku
9 cm
Počet vrstiev
8
Tlač
Áno
Razba
Áno
Farba
Bordovočervená
Typ skladu
no folding

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541900070
7322541289700
-
Baliaci materiál
Inner Box
Carton
-
Počet kusov
250
3000 (12 CON)
216000 (72 TRP)
Hmotnosť (brutto)
261 g
3.4 kg
243.72 kg
Výška
192 mm
212 mm
2058 mm
Dĺžka
95 mm
396 mm
1200 mm
Šírka
95 mm
296 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
229 g
2.7 kg
197.88 kg
Množstvo
1.73 dm3
24.85 dm3
1.79 m3
Vrstva na paletu
-
-
9
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
8
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322541900070
Baliaci materiál
Inner Box
Počet kusov
250
Hmotnosť (brutto)
261 g
Výška
192 mm
Dĺžka
95 mm
Šírka
95 mm
Čistá hmotnosť
229 g
Množstvo
1.73 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322541289700
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
3000 (12 CON)
Hmotnosť (brutto)
3.4 kg
Výška
212 mm
Dĺžka
396 mm
Šírka
296 mm
Čistá hmotnosť
2.7 kg
Množstvo
24.85 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
-
Baliaci materiál
-
Počet kusov
216000 (72 TRP)
Hmotnosť (brutto)
243.72 kg
Výška
2058 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
197.88 kg
Množstvo
1.79 m3
Vrstva na paletu
9
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
8

Obsah

Produkt je vyrobený len z čerstvých vláken a chemických látok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 19-04-2019
Dátum revízie: 09-02-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Cuijk továrni, NL a je certifikovaný v súlade s ISO 9001, BRC-IoP, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001 a FSC Chain-Of-Custody.

Znehodnotenie

Tento produkt je vhodný na likvidáciu v bežnom mestskom/obecnom systéme spracovania odpadu. Používané výrobky by sa nemali spracovávať v recyklačných systémoch.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía