Tork Reflex™ papierová utierka Plus
 • Tork Reflex™ papierová utierka Plus
 • Tork Reflex™ papierová utierka Plus
 • Tork Reflex™ papierová utierka Plus
473472

Tork Reflex™ papierová utierka Plus

Tork Reflex™ papierová utierka Plus
 • Tork Reflex™ papierová utierka Plus
 • Tork Reflex™ papierová utierka Plus
 • Tork Reflex™ papierová utierka Plus

Popis

Dvojvrstvová viacúčelová papierová utierka Tork Reflex™ Plus je ideálna na utieranie tekutín a ručné utieranie. Túto papierovú utierku možno použiť v zásobníku so stredovým odvíjaním na dávkovanie po jednom útržku Tork Reflex™, ktorý vyhovuje vašej tímovej práci, znižuje spotrebu a minimalizuje riziko krížovej kontaminácie.
 • Vydávanie po jednom útržku znižuje spotrebu až o 37 %.
 • Vyberanie stredu SmartCore® na rýchle a jednoduché dopĺňanie.
 • Dobrá absorpcia na utieranie rozliatych tekutín
 • Mäkká a pevná, no stále absorpčná papierová utierka na účinnejšie sušenie s menším množstvom odpadu
Indikátor nedostatku zásobTork Easy Handling® plastový obal – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalovSA-COC-008266 FSC RecycledSE/004/001 EU Ecolabel54248 U 21 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Systém
M4 - Zásobník na kotúče so stredovým odvíjaním so systémom dávkovania po jednotlivých útržkoch veľký
Kvalita
Advanced
Dĺžka kotúča
150.8 m
Šírka kotúča
19.4 cm
Priemer kotúča
18.5 cm
Počet útržkov
450
Dĺžka útržku
33.5 cm
Vnútorný priemer dutinky
5.9 cm
Počet vrstiev
2
Tlač
Nie
Razba
Nie
Farba
Biela

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
3133200063227
3133200063234
3133200063241
Baliaci materiál
none
Plastic
-
Počet kusov
1
6 (6 CON)
144 (24 TRP)
Hmotnosť (brutto)
1164.4 g
7 kg
168.89 kg
Výška
194 mm
194 mm
1314 mm
Dĺžka
185 mm
555 mm
1200 mm
Šírka
185 mm
370 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
1140.6 g
6.8 kg
164.24 kg
Množstvo
6.64 dm3
39.84 dm3
0.96 m3
Vrstva na paletu
-
-
6
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
4
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
3133200063227
Baliaci materiál
none
Počet kusov
1
Hmotnosť (brutto)
1164.4 g
Výška
194 mm
Dĺžka
185 mm
Šírka
185 mm
Čistá hmotnosť
1140.6 g
Množstvo
6.64 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
3133200063234
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
6 (6 CON)
Hmotnosť (brutto)
7 kg
Výška
194 mm
Dĺžka
555 mm
Šírka
370 mm
Čistá hmotnosť
6.8 kg
Množstvo
39.84 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
3133200063241
Baliaci materiál
-
Počet kusov
144 (24 TRP)
Hmotnosť (brutto)
168.89 kg
Výška
1314 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
164.24 kg
Množstvo
0.96 m3
Vrstva na paletu
6
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
4

Obsah

Produkt je vyrobený z

Recyklované vlákna
Chemické látky

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Recyklované vlákna

Recyklácia papiera je efektívne využitie zásob, keďže sa drevovina využije viac ako len jedenkrát.

Pri zbernom papieri sa kladú vysoké nároky na jeho kvalitu a čistotu, s ohľadom na všetky jednotlivé časti reťazca (zbieranie, delenie, prepravovanie, skladovanie, využitie), aby bola zaistená bezpečnosť a hygienickosť produktu.

Recyklované vlákna môžeme získavať z rôznych typov zberového papiera, ako sú napríklad staré noviny, časopisy, kancelársky odpad, papierové poháre, kartóny od nápojov, vlnitý kartón a papierové utierky na ruky. Výber stupňa zberového papiera sa robí pri každom produkte zvlášť a závisí od špecifických požiadaviek, ktoré sa kladú na jeho kvalitu, vlastnosti a belosť. Papier sa rozpustí vo vode, umyje, pri vysokých teplotách sa vystaví účinku chemických látok a skontroluje sa, aby bol zbavený nečistôt.

Bielenie buničiny používanej na výrobu hygienického papiera je najmä proces odstraňovania látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dôležité vlastnosti koncového produktu, ako je čistota, absorpcia, pevnosť a farba buničiny.

Bielenie recyklovaného buničinového vlákna prebieha pomocou bieliacich látok bez chlóru (peroxid vodíka a ditioničitan sodný). Niektoré z našich produktov sú bielené a niektoré nie.

Pri bielených produktoch používame bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera).

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pri potlačených produktoch sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače, ale často sa objavujú pri zberovom papieri, keďže sa používajú pri tlačovinách.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné využitie papiera nevhodného na predaj a na zužitkovanie zberných vlákien používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)
 • Flokulačné chemické látky (napomáhajú vyčisteniu tlačiarenskej farby a výplní zo zberného papiera)
 • Bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 10-12-2021
Dátum revízie: 19-01-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Hondouville továrni, FR a je certifikovaný v súlade s ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), BRC-IoP, ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía