Tork Mid-Size bezdutinkový toaletný papier natural – 2-vrstvový
 • Tork Mid-Size bezdutinkový toaletný papier natural – 2-vrstvový
471255

Tork Mid-Size bezdutinkový toaletný papier natural – 2-vrstvový

Tork Mid-Size bezdutinkový toaletný papier natural – 2-vrstvový
 • Tork Mid-Size bezdutinkový toaletný papier natural – 2-vrstvový

Popis

Systém dvojitého zásobníka Tork na bezdutinkový toaletný papier na kotúči je ideálny pre nízko až stredne frekventované toalety a umyvárne s vysokým dôrazom na spokojnosť zákazníkov. Zabezpečuje vysokú účinnosť a to, že toaletný papier je vždy k dispozícii pre hostí tým, že do neho možno vložiť dva celé kotúče strednej veľkosti. Tork Mid-Size bezdutinkový toaletný papier v kotúči Advanced predstavuje rovnováhu medzi cenou a funkčnosťou. Hygienický papier je vyrobený zo 100 % recyklovaných vláken.
 • Bezdutinkové kotúče neprodukujú žiadny odpad
 • Kompaktné stredne veľké kotúče: každý zodpovedá 4 – 5 bežným kotúčom toaletného papiera
 • Atraktívny motív: navrhnutý, aby zapôsobil
 • Príčinou svetlohnedej farby natural sú použité recyklované kartóny ako jeden zo zdrojov vláken. Môžete ňou výborne ukázať svoju snahu chrániť životné prostredie a zároveň si udržať rovnakú kvalitu značky Tork.
Tork Easy Handling® plastový obal – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalovSA-COC-008266 FSC RecycledSE/004/001 EU Ecolabel

Informácie o produkte a doprave

Systém
T7 - Zásobník na Mid-size bezdutinkový toaletný papier
Kvalita
Advanced
Dĺžka kotúča
103.5 m
Šírka kotúča
9.3 cm
Priemer kotúča
13.1 cm
Počet útržkov
900
Dĺžka útržku
11.5 cm
Počet vrstiev
2
Tlač
Nie
Razba
Áno
Farba
Prírodná

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541848358
7322541848365
7322541984810
Baliaci materiál
none
Plastic
-
Počet kusov
1
36 (36 CON)
756 (21 TRP)
Hmotnosť (brutto)
317.6 g
11.5 kg
242.13 kg
Výška
93 mm
186 mm
1452 mm
Dĺžka
130 mm
786 mm
1200 mm
Šírka
130 mm
393 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
317.6 g
11.4 kg
240.14 kg
Množstvo
1.57 dm3
57.46 dm3
1.21 m3
Vrstva na paletu
-
-
7
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
3
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322541848358
Baliaci materiál
none
Počet kusov
1
Hmotnosť (brutto)
317.6 g
Výška
93 mm
Dĺžka
130 mm
Šírka
130 mm
Čistá hmotnosť
317.6 g
Množstvo
1.57 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322541848365
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
36 (36 CON)
Hmotnosť (brutto)
11.5 kg
Výška
186 mm
Dĺžka
786 mm
Šírka
393 mm
Čistá hmotnosť
11.4 kg
Množstvo
57.46 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322541984810
Baliaci materiál
-
Počet kusov
756 (21 TRP)
Hmotnosť (brutto)
242.13 kg
Výška
1452 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
240.14 kg
Množstvo
1.21 m3
Vrstva na paletu
7
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
3

Obsah

Produkt je vyrobený z

Recyklované vlákna
Chemické látky

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Recyklované vlákna

Recyklácia papiera je efektívne využitie zásob, keďže sa drevovina využije viac ako len jedenkrát.

Pri zbernom papieri sa kladú vysoké nároky na jeho kvalitu a čistotu, s ohľadom na všetky jednotlivé časti reťazca (zbieranie, delenie, prepravovanie, skladovanie, využitie), aby bola zaistená bezpečnosť a hygienickosť produktu.

Recyklované vlákna môžeme získavať z rôznych typov zberového papiera, ako sú napríklad staré noviny, časopisy, kancelársky odpad, papierové poháre, kartóny od nápojov, vlnitý kartón a papierové utierky na ruky. Výber stupňa zberového papiera sa robí pri každom produkte zvlášť a závisí od špecifických požiadaviek, ktoré sa kladú na jeho kvalitu, vlastnosti a belosť. Papier sa rozpustí vo vode, umyje, pri vysokých teplotách sa vystaví účinku chemických látok a skontroluje sa, aby bol zbavený nečistôt.

Bielenie buničiny používanej na výrobu hygienického papiera je najmä proces odstraňovania látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dôležité vlastnosti koncového produktu, ako je čistota, absorpcia, pevnosť a farba buničiny.

Bielenie recyklovaného buničinového vlákna prebieha pomocou bieliacich látok bez chlóru (peroxid vodíka a ditioničitan sodný). Niektoré z našich produktov sú bielené a niektoré nie.

Pri bielených produktoch používame bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera).

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pri potlačených produktoch sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače, ale často sa objavujú pri zberovom papieri, keďže sa používajú pri tlačovinách.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné využitie papiera nevhodného na predaj a na zužitkovanie zberných vlákien používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)
 • Flokulačné chemické látky (napomáhajú vyčisteniu tlačiarenskej farby a výplní zo zberného papiera)
 • Bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 28-02-2022
Dátum revízie: 16-11-2023

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Skelmersdale továrni, GB a je certifikovaný v súlade s ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001 a FSC Chain-Of-Custody.

Znehodnotenie

Tento produkt je vhodný na to, aby bol vypustený do bežného kanalizačného systému pre obyvateľstvo.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía