Tork sprej na dezinfekciu povrchov
 • Tork sprej na dezinfekciu povrchov
 • Tork sprej na dezinfekciu povrchov
 • Tork sprej na dezinfekciu povrchov
193611

Tork sprej na dezinfekciu povrchov

Tork sprej na dezinfekciu povrchov
 • Tork sprej na dezinfekciu povrchov
 • Tork sprej na dezinfekciu povrchov
 • Tork sprej na dezinfekciu povrchov

Popis

Tork sprej na dezinfekciu povrchov je určený na priame použitie a je účinný na široké spektrum baktérií, vírusov, kvasiniek aj na koronavírus. Zloženie je biologicky odbúrateľné a obsahuje účinnú zložku na 100 % rastlinnom základe (kyselina mliečna). Sprej na dezinfekciu povrchov je bezpečný na povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami a je dostupný v 500 ml fľaši s dýzou s dvojitou funkciou (sprej aj pena).
 • Ničí 99,99 % obalených vírusov za 5 minút vrátane koronavírusu*
 • Ničí 99,99 % baktérií za päť minút**
 • Ničí 99,9 % kvasiniek a plesní za päť minút***
 • Biologicky odbúrateľné zloženie****
 • Aktívne zložky na 100 % prírodnom základe (kyselina mliečna)
 • Bezpečné na kontakt s potravinami*****
 • Dýza s dvojitou funkciou (použiteľné ako sprej aj ako pena)
 • Jednoduché skladovanie a preprava. Nie je potrebná žiadna špeciálna manipulácia a nie sú horľavé.
 • Produkt je viacúčelový sprej pripravený na použitie na dezinfekciu povrchov.
 • Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o výrobku.
Literatúra a zdroj

Informácie o produkte a doprave

Kvalita
Premium
Farba
Transparentná

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541438450
7322541438467
7322541452081
Baliaci materiál
Plastic bottle
Carton
-
Počet kusov
1
6 (6 CON)
690 (115 TRP)
Hmotnosť (brutto)
561.4 g
3.5 kg
403.31 kg
Výška
184 mm
236 mm
1330 mm
Dĺžka
68 mm
241 mm
1200 mm
Šírka
68 mm
148 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
500 g
3 kg
345 kg
Množstvo
0.85 dm3
8.42 dm3
0.97 m3
Vrstva na paletu
-
-
5
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
23
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322541438450
Baliaci materiál
Plastic bottle
Počet kusov
1
Hmotnosť (brutto)
561.4 g
Výška
184 mm
Dĺžka
68 mm
Šírka
68 mm
Čistá hmotnosť
500 g
Množstvo
0.85 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322541438467
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
6 (6 CON)
Hmotnosť (brutto)
3.5 kg
Výška
236 mm
Dĺžka
241 mm
Šírka
148 mm
Čistá hmotnosť
3 kg
Množstvo
8.42 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322541452081
Baliaci materiál
-
Počet kusov
690 (115 TRP)
Hmotnosť (brutto)
403.31 kg
Výška
1330 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
345 kg
Množstvo
0.97 m3
Vrstva na paletu
5
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
23

Literatúra a zdroj

Ničí 99,99 % obalených vírusov za 5 minút vrátane koronavírusu*
*

 EN 14476: Obmedzená virucídna účinnosť (účinné voči obaleným vírusom, ako je vírus chrípky, koronavírus, vírus HIV, vírus herpesu, vírus hepatitídy), čas vystavenia: 5 minút pri znečistených podmienkach.

Ničí 99,99 % baktérií za päť minút**
**

 EN 1276 a EN 13697: Baktericídna účinnosť v potravinárskom, priemyselnom, domácom a úradnom prostredí

Ničí 99,9 % kvasiniek a plesní za päť minút***
***

 EN 1650 a EN 13697: Kvasinková účinnosť v potravinárskom, priemyselnom, domácom a úradnom prostredí

Biologicky odbúrateľné zloženie****
****

 Testované podľa OECD 301A:

Bezpečné na kontakt s potravinami*****
*****

 Sprej na dezinfekciu povrchov je vhodný na PT2 (dezinfekčné prostriedky neurčené na priame použitie na osoby ani zvieratá) a aplikáciu PT4 (oblasť potravín a krmív). Po dezinfekcii produktom sa musia povrchy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, opláchnuť pitnou vodou.