Tork Low-Lint čistiaca utierka
  • Tork Low-Lint čistiaca utierka
  • Tork Low-Lint čistiaca utierka
  • Tork Low-Lint čistiaca utierka
190492

Tork Low-Lint čistiaca utierka

Tork Low-Lint čistiaca utierka
  • Tork Low-Lint čistiaca utierka
  • Tork Low-Lint čistiaca utierka
  • Tork Low-Lint čistiaca utierka

Popis

Tork Low-Lint čistiaca utierka je pevná a pružná. Utierky sa dodávajú v kotúči vo vedre, ktoré umožňuje vytvoriť vlastné vlhčené utierky s použitím chemikálií podľa potreby. Jednorazové dávkovanie a jednoducho uzatvárateľné veko zabraňujú vyschnutiu utierok.
  • Viacúčelová utierka užitočná na širokú škálu úloh. Obmedzuje množstvo rôznych potrebných utierok
  • Spĺňa požiadavky na čistenie, pretože je vhodná na prácu s väčšinou rozpúšťadiel, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov
SA-COC-008266 FSC MIX58651 U 22 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Systém
W10 – Praktické vedro veľké
Kvalita
Premium
Dĺžka kotúča
60 m
Šírka kotúča
16.5 cm
Priemer kotúča
16 cm
Počet útržkov
200
Dĺžka útržku
30 cm
Počet vrstiev
1
Tlač
Nie
Razba
Nie
Farba
Tyrkysová

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540741193
7322540741209
7322540753677
Baliaci materiál
Plastic
Carton
-
Počet kusov
1
4 (4 CON)
96 (24 TRP)
Hmotnosť (brutto)
865.6 g
3.9 kg
93.41 kg
Výška
211 mm
442 mm
1918 mm
Dĺžka
227 mm
486 mm
1200 mm
Šírka
227 mm
246 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
683.1 g
2.7 kg
65.58 kg
Množstvo
10.87 dm3
52.84 dm3
1.27 m3
Vrstva na paletu
-
-
4
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
6
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540741193
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
1
Hmotnosť (brutto)
865.6 g
Výška
211 mm
Dĺžka
227 mm
Šírka
227 mm
Čistá hmotnosť
683.1 g
Množstvo
10.87 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540741209
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
4 (4 CON)
Hmotnosť (brutto)
3.9 kg
Výška
442 mm
Dĺžka
486 mm
Šírka
246 mm
Čistá hmotnosť
2.7 kg
Množstvo
52.84 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540753677
Baliaci materiál
-
Počet kusov
96 (24 TRP)
Hmotnosť (brutto)
93.41 kg
Výška
1918 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
65.58 kg
Množstvo
1.27 m3
Vrstva na paletu
4
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
6

Tork Low-Lint čistiaca utierka

Tento produkt neobsahuje silikón.

Celulózová buničina

Polyester

Celulózová buničina

Celulózová buničina sa vyrába buď z mäkkého, alebo tvrdého dreva pochádzajúceho zo zodpovedne spravovaných lesov. Triesky sa varia spolu s chemickými látkami, aby sa odstránil lignín spomedzi vlákien. Buničina sa bieli postupom TCF (Úplne bez chlóru) alebo ECF (Bez elementárneho chlóru) tak, aby sa dosiahol čistý, jasný a silný produkt, ale aby sa zároveň zvýšili hygienické a absorpčné vlastnosti.

Polyester

Polyesterové vlákna sa vyrábajú z kyseliny tereftalovej a etylénglykolu, ktoré prostredníctvom kondenzácie zreagujú na polyesterovú živicu. Roztavená živica sa spriada do vlákien pomocou zvlákňovacej dýzy a je chladená vzduchom. Vlákna sa následne režú na požadovanú dĺžku.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 09-04-2020
Dátum revízie: 08-12-2023

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Suameer továrni, NL a je certifikovaný v súlade s ISO 9001 a ISO 14001 (Environmental management systems).

Likvidácia/zničenie použitého produktu

Tento produkt sa využíva najmä pri priemyselných procesoch. Pri použití v rámci priemyselných procesov môže byť produkt kontaminovaný rôznymi látkami. To určí, ako sa bude s použitým produktom zaobchádzať/ako bude zlikvidovaný/zničený. Produkt samotný je vhodný na spálenie. V prípade použitia v rámci priemyselných procesov kontaktujte miestne úrady pred jeho likvidáciou.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía