Tork jednorazová utierka z mikrovlákna
  • Tork jednorazová utierka z mikrovlákna
  • Tork jednorazová utierka z mikrovlákna
  • Tork jednorazová utierka z mikrovlákna
183700

Tork jednorazová utierka z mikrovlákna

Tork jednorazová utierka z mikrovlákna
  • Tork jednorazová utierka z mikrovlákna
  • Tork jednorazová utierka z mikrovlákna
  • Tork jednorazová utierka z mikrovlákna

Popis

Tork jednorazová utierka z mikrovlákna je čistiaca utierka vyrobená z vysokokvalitného 100 % mikrovlákna. Táto utierka s nízkou mierou žmolkovania je navrhnutá tak, aby vynikajúco čistila tvrdé povrchy.
  • Je navrhnutá na jedno použitie a následnú likvidáciu.
  • Z povrchov odstráni až 99,99 % mikroorganizmov vrátane C. diff* Zrieknutie sa zodpovednosti: Na použitie s vodou. Ak miestne úrady alebo smernice vyžadujú použitie dezinfekcie, riaďte sa pokynmi na použitie dezinfekčných prostriedkov a ich efektivitu. Dodržiavajte pokyny výrobcu dezinfekcie na jej použitie s utierkami z mikrovlákna. Metódy sú upravené verzie priemyselných štandardných metód (^EN 16615 a ASTM E-2362-16 a E-2967-15) testovaných na S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, C. albicans, C. difficile. Určené na použitie na povrchy, nie na lekárske nástroje (nemá sterilizačné účinky)
  • Môžete ju použiť suchú, ale aj s čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami.

Informácie o produkte a doprave

Kvalita
Premium
Dĺžka rozloženého útržku
29.5 cm
Šírka rozloženého útržku
34 cm
Dĺžka zloženého útržku
14.7 cm
Šírka zloženého útržku
17 cm
Počet vrstiev
1
Tlač
Áno
Razba
Nie
Farba
Biela
Typ skladu
1/4

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541265896
7322541265902
7322541292717
Baliaci materiál
Plastic
Carton
-
Počet kusov
40
320 (8 CON)
25600 (80 TRP)
Hmotnosť (brutto)
241 g
2.2 kg
178.24 kg
Výška
75 mm
172 mm
1870 mm
Dĺžka
150 mm
396 mm
1200 mm
Šírka
170 mm
300 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
240 g
1.9 kg
153.6 kg
Množstvo
1.91 dm3
20.43 dm3
1.64 m3
Vrstva na paletu
-
-
10
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
8
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322541265896
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
40
Hmotnosť (brutto)
241 g
Výška
75 mm
Dĺžka
150 mm
Šírka
170 mm
Čistá hmotnosť
240 g
Množstvo
1.91 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322541265902
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
320 (8 CON)
Hmotnosť (brutto)
2.2 kg
Výška
172 mm
Dĺžka
396 mm
Šírka
300 mm
Čistá hmotnosť
1.9 kg
Množstvo
20.43 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322541292717
Baliaci materiál
-
Počet kusov
25600 (80 TRP)
Hmotnosť (brutto)
178.24 kg
Výška
1870 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
153.6 kg
Množstvo
1.64 m3
Vrstva na paletu
10
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
8

Suroviny

Polyester

Nylon (nazývaný aj polyamid)

Prísady

Polyester

Polyesterové vlákna sa vyrábajú z kyseliny tereftalovej a etylénglykolu, ktoré prostredníctvom kondenzácie zreagujú na polyesterovú živicu. Roztavená živica sa spriada do vlákien pomocou zvlákňovacej dýzy a je chladená vzduchom. Vlákna sa následne režú na požadovanú dĺžku.

Nylon

Kyselina diamínová a kyselina adipová zreagujú a vytvoria polymér známy ako nylonová soľ.  Táto soľ sa zahreje, roztopí a pretlačí cez zvlákňujúcu dýzu a vytvoria sa vlákna.

Prísady

Raznica

Tork produkty z ponuky: Tork jednorázová utierka z mikrovlákna (netkaná)

Suroviny

Polyester

Nylon (nazývaný aj polyamid)

Prísady

Polyester

Polyesterové vlákna sa vyrábajú z kyseliny tereftalovej a etylénglykolu, ktoré prostredníctvom kondenzácie zreagujú na polyesterovú živicu. Roztavená živica sa spriada do vlákien pomocou zvlákňovacej dýzy a je chladená vzduchom. Vlákna sa následne režú na požadovanú dĺžku.

Nylon

Kyselina diamínová a kyselina adipová zreagujú a vytvoria polymér známy ako nylonová soľ.  Táto soľ sa zahreje, roztopí a pretlačí cez zvlákňujúcu dýzu a vytvoria sa vlákna.

Prísady

Tlačiarenská farba

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 29-04-2020
Dátum revízie: 12-01-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v External továrni, NL.

Likvidácia/zničenie použitého produktu

Tento produkt sa využíva najmä pri priemyselných procesoch. Pri použití v rámci priemyselných procesov môže byť produkt kontaminovaný rôznymi látkami. To určí, ako sa bude s použitým produktom zaobchádzať/ako bude zlikvidovaný/zničený. Produkt samotný je vhodný na spálenie. V prípade použitia v rámci priemyselných procesov kontaktujte miestne úrady pred jeho likvidáciou.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía