Tork extra jemné papierové vreckovky Premium
 • Tork extra jemné papierové vreckovky Premium
 • Tork extra jemné papierové vreckovky Premium
140280

Tork extra jemné papierové vreckovky Premium

Tork extra jemné papierové vreckovky Premium
 • Tork extra jemné papierové vreckovky Premium
 • Tork extra jemné papierové vreckovky Premium

Popis

Tork extra jemné papierové vreckovky poskytujú výnimočnú mäkkosť v peknej, modernej plochej škatuľke pre pohodlie vašich hostí. Škatuľka s papierovými vreckovkami je vhodná pre Tork zásobník na papierové vreckovky a možno ho umiestniť, kde potrebujete.
 • Mäkká papierová utierka je jemná k pokožke
 • Vysoký jas na vzbudenie dojmu hygieny
 • Pevná a dobre absorbuje pre extra pohodlie
SE/004/001 EU EcolabelSA-COC-008266 FSC MIX

Informácie o produkte a doprave

Systém
F1 – Zásobník na vreckovky na tvár
Kvalita
Premium
Dĺžka rozloženého útržku
20.9 cm
Šírka rozloženého útržku
20 cm
Dĺžka zloženého útržku
10.4 cm
Šírka zloženého útržku
20 cm
Počet vrstiev
2
Tlač
Nie
Farba
Biela

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540594805
7322540595024
7322540609721
Baliaci materiál
Inner Box
Carton
-
Počet kusov
100
3000 (30 CON)
84000 (28 TRP)
Hmotnosť (brutto)
165.6 g
5.3 kg
148.74 kg
Výška
52 mm
242 mm
1844 mm
Dĺžka
115 mm
551 mm
1200 mm
Šírka
225 mm
352 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
129.6 g
3.9 kg
108.85 kg
Množstvo
1.35 dm3
46.94 dm3
1.31 m3
Vrstva na paletu
-
-
7
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
4
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540594805
Baliaci materiál
Inner Box
Počet kusov
100
Hmotnosť (brutto)
165.6 g
Výška
52 mm
Dĺžka
115 mm
Šírka
225 mm
Čistá hmotnosť
129.6 g
Množstvo
1.35 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540595024
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
3000 (30 CON)
Hmotnosť (brutto)
5.3 kg
Výška
242 mm
Dĺžka
551 mm
Šírka
352 mm
Čistá hmotnosť
3.9 kg
Množstvo
46.94 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540609721
Baliaci materiál
-
Počet kusov
84000 (28 TRP)
Hmotnosť (brutto)
148.74 kg
Výška
1844 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
108.85 kg
Množstvo
1.31 m3
Vrstva na paletu
7
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
4

Obsah

Produkt je vyrobený z

Čerstvé vlákno

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Čerstvé vláknoSpoločnosť Essity si stanovila ambiciózny cieľ, aby všetky suroviny pochádzajúce z drevného čerstvého vlákna používané vo výrobe našich produktov boli buď certifikované v súlade s FSC®, alebo PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification = Program na udeľovanie certifikátov zodpovedného lesného hospodárstva). Navyše, všetky drevné čerstvé vlákna musia spĺňať štandard FSC® Controlled Wood standard vrátane overenia treťou stranou. Zásady získavania vlákna v spoločnosti Essity nájdete podrobnejšie opísané na www.essity.com.Čerstvé buničinové vlákna sa vyrábajú z mäkkého aj tvrdého dreva. Drevo sa podrobí chemickým alebo mechanickým procesom, pomocou ktorých sa oddelia celulózové vlákna a odstráni sa lignín a ostatné rezíduá.

Bielenie je čistiaci proces vlákien a jeho cieľom je dosiahnuť jasnú buničinu, ale zároveň aj určitý stupeň čistoty vlákna, ktoré tým spĺňa požiadavky pre hygienické produkty a v niektorých prípadoch aj požiadavky na bezpečnosť potravín.

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pre potlačené produkty sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu


Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné použitie papiera nevhodného na predaj používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 03-01-2022
Dátum revízie: 15-02-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Skelmersdale továrni, GB a je certifikovaný v súlade s ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001 a FSC Chain-Of-Custody.

Znehodnotenie

Tento produkt sa používa najmä na osobnú hygienu a môžete ho likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía