Tork Xpressnap Fit® natural servítky do zásobníka
 • Tork Xpressnap Fit® natural servítky do zásobníka
 • Tork Xpressnap Fit® natural servítky do zásobníka
 • Tork Xpressnap Fit® natural servítky do zásobníka
 • Tork Xpressnap Fit® natural servítky do zásobníka
 • Tork Xpressnap Fit® natural servítky do zásobníka
12830

Tork Xpressnap Fit® natural servítky do zásobníka

Tork Xpressnap Fit® natural servítky do zásobníka
 • Tork Xpressnap Fit® natural servítky do zásobníka
 • Tork Xpressnap Fit® natural servítky do zásobníka
 • Tork Xpressnap Fit® natural servítky do zásobníka
 • Tork Xpressnap Fit® natural servítky do zásobníka
 • Tork Xpressnap Fit® natural servítky do zásobníka

Popis

Prevádzkujte svoje podnikanie efektívnejšie. Tork Xpressnap Fit® Advanced servítky sú ideálne pre reštaurácie s rýchlym podávaním jedál a nápojov, bary, puby a stánky s jedlom. Zásobník Tork Xpressnap Fit® nielenže poslúži viacerým hosťom pred ďalším doplnením – v porovnaní s tradičnými zásobníkmi na servítky – ale zároveň znižuje priestor potrebný na zásoby a množstvo vyhodených nepoužitých servítok o viac ako 50 %. Tork Xpressnap Fit® natural servítky do zásobníka 2-vrstvové sú vyrobené zo 100 % recyklovaných vlákien a sú skvelou voľbou, ak chcete ukázať, že vám záleží na životnom prostredí.
 • Servítky navrhnuté špeciálne na používanie s Tork Xpressnap® Fit systémom zásobníkov.
 • Priestorovo úsporný záhyb, ktorý sa otvára na plnú veľkosť servítky.
 • Kompaktná nádoba, ktorá zjednodušuje prepravu a skladovanie
 • Jedinečné riešenie balenia. Balíky sú chránené plastovým vreckom na zlepšenie hygieny a manipulácie
 • Žiadne bielenie ani ďalšie farbivá, len prirodzená farba
Tork Easy Handling® Box – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalovTOTO BALENIE JE VYROBENÉ  – z minimálne 30 % podielu z recyklovaných plastovSA-COC-008266 FSC RecycledSE/004/001 EU Ecolabel59742 U 23 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Systém
N14- Xpressnap Fit® Napkin Dispenser System
Kvalita
Advanced
Dĺžka rozloženého útržku
21.3 cm
Šírka rozloženého útržku
16.5 cm
Dĺžka zloženého útržku
10.7 cm
Šírka zloženého útržku
8.3 cm
Počet vrstiev
2
Tlač
Nie
Razba
Áno
Farba
Prírodná
Typ skladu
Multifold Z

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322541071879
7322541071886
7322541172934
Baliaci materiál
Banderole / Shrink
Carton
-
Počet kusov
720
4320 (6 CON)
207360 (48 TRP)
Hmotnosť (brutto)
882 g
5.7 kg
271.2 kg
Výška
100 mm
267 mm
2286 mm
Dĺžka
255 mm
446 mm
1200 mm
Šírka
220 mm
308 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
860.4 g
5.2 kg
247.78 kg
Množstvo
5.61 dm3
36.68 dm3
1.76 m3
Vrstva na paletu
-
-
8
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
6
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322541071879
Baliaci materiál
Banderole / Shrink
Počet kusov
720
Hmotnosť (brutto)
882 g
Výška
100 mm
Dĺžka
255 mm
Šírka
220 mm
Čistá hmotnosť
860.4 g
Množstvo
5.61 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322541071886
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
4320 (6 CON)
Hmotnosť (brutto)
5.7 kg
Výška
267 mm
Dĺžka
446 mm
Šírka
308 mm
Čistá hmotnosť
5.2 kg
Množstvo
36.68 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322541172934
Baliaci materiál
-
Počet kusov
207360 (48 TRP)
Hmotnosť (brutto)
271.2 kg
Výška
2286 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
247.78 kg
Množstvo
1.76 m3
Vrstva na paletu
8
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
6

Obsah

Produkt je vyrobený z

Recyklované vlákna
Chemické látky

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Recyklované vlákna

Recyklácia papiera je efektívne využitie zásob, keďže sa drevovina využije viac ako len jedenkrát.

Pri zbernom papieri sa kladú vysoké nároky na jeho kvalitu a čistotu, s ohľadom na všetky jednotlivé časti reťazca (zbieranie, delenie, prepravovanie, skladovanie, využitie), aby bola zaistená bezpečnosť a hygienickosť produktu.

Recyklované vlákna môžeme získavať z rôznych typov zberového papiera, ako sú napríklad staré noviny, časopisy, kancelársky odpad, papierové poháre, kartóny od nápojov, vlnitý kartón a papierové utierky na ruky. Výber stupňa zberového papiera sa robí pri každom produkte zvlášť a závisí od špecifických požiadaviek, ktoré sa kladú na jeho kvalitu, vlastnosti a belosť. Papier sa rozpustí vo vode, umyje, pri vysokých teplotách sa vystaví účinku chemických látok a skontroluje sa, aby bol zbavený nečistôt.

Bielenie buničiny používanej na výrobu hygienického papiera je najmä proces odstraňovania látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dôležité vlastnosti koncového produktu, ako je čistota, absorpcia, pevnosť a farba buničiny.

Bielenie recyklovaného buničinového vlákna prebieha pomocou bieliacich látok bez chlóru (peroxid vodíka a ditioničitan sodný). Niektoré z našich produktov sú bielené a niektoré nie.

Pri bielených produktoch používame bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera).

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pri potlačených produktoch sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače, ale často sa objavujú pri zberovom papieri, keďže sa používajú pri tlačovinách.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné využitie papiera nevhodného na predaj a na zužitkovanie zberných vlákien používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)
 • Flokulačné chemické látky (napomáhajú vyčisteniu tlačiarenskej farby a výplní zo zberného papiera)
 • Bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Tento produkt je certifikovaný na označenie Industrial Compostable s číslom osvedčenia 20LD03830.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 17-01-2022
Dátum revízie: 29-02-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Cuijk továrni, NL a je certifikovaný v súlade s ISO 9001, BRC-IoP, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.

Znehodnotenie

Tento produkt je vhodný na likvidáciu v bežnom mestskom/obecnom systéme spracovania odpadu. Používané výrobky by sa nemali spracovávať v recyklačných systémoch.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía