Tork Mid-size toaletný papier Universal – 1-vrstvový
 • Tork Mid-size toaletný papier Universal – 1-vrstvový
 • Tork Mid-size toaletný papier Universal – 1-vrstvový
 • Tork Mid-size toaletný papier Universal – 1-vrstvový
127540

Tork Mid-size toaletný papier Universal – 1-vrstvový

Tork Mid-size toaletný papier Universal – 1-vrstvový
 • Tork Mid-size toaletný papier Universal – 1-vrstvový
 • Tork Mid-size toaletný papier Universal – 1-vrstvový
 • Tork Mid-size toaletný papier Universal – 1-vrstvový

Popis

Tork Mid-size Twin zásobník na toaletný papier je moderný a efektívny systém vhodný pre nízko až stredne frekventované toalety a umyvárne s vysokým dôrazom na spokojnosť zákazníkov. Zabezpečuje sa tak vysoká účinnosť a to, že toaletný papier je pre hostí vždy k dispozícii. Tork Mid-size jemný toaletný papier Universal spĺňa základné potreby a zároveň ponúka za vaše peniaze dobrú hodnotu.
 • Kompaktné stredne veľké kotúče: každý zodpovedá 4 – 5 bežným kotúčom toaletného papiera
 • Dostupný papier, ktorý je cenovo výhodný
Tork Easy Handling® Box – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalovTOTO BALENIE JE VYROBENÉ  – z minimálne 30 % podielu z recyklovaných plastovSA-COC-008266 FSC RecycledSE/004/001 EU Ecolabel

Informácie o produkte a doprave

Systém
T6 – Zásobník na Mid-size toaletný papier
Kvalita
Universal
Dĺžka kotúča
135 m
Šírka kotúča
9.9 cm
Priemer kotúča
13.2 cm
Vnútorný priemer dutinky
3.5 cm
Počet vrstiev
1
Tlač
Nie
Razba
Nie
Farba
Biela

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540475852
7322540475869
7322540736564
Baliaci materiál
none
Carton
-
Počet kusov
1
27 (27 CON)
972 (36 TRP)
Hmotnosť (brutto)
322.3 g
9.1 kg
327.78 kg
Výška
99 mm
314 mm
2034 mm
Dĺžka
132 mm
403 mm
1200 mm
Šírka
132 mm
403 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
307.4 g
8.3 kg
298.79 kg
Množstvo
1.73 dm3
51 dm3
1.84 m3
Vrstva na paletu
-
-
6
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
6
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540475852
Baliaci materiál
none
Počet kusov
1
Hmotnosť (brutto)
322.3 g
Výška
99 mm
Dĺžka
132 mm
Šírka
132 mm
Čistá hmotnosť
307.4 g
Množstvo
1.73 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540475869
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
27 (27 CON)
Hmotnosť (brutto)
9.1 kg
Výška
314 mm
Dĺžka
403 mm
Šírka
403 mm
Čistá hmotnosť
8.3 kg
Množstvo
51 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540736564
Baliaci materiál
-
Počet kusov
972 (36 TRP)
Hmotnosť (brutto)
327.78 kg
Výška
2034 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
298.79 kg
Množstvo
1.84 m3
Vrstva na paletu
6
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
6

Obsah

Produkt je vyrobený z

Recyklované vlákna
Chemické látky

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Recyklované vlákna

Recyklácia papiera je efektívne využitie zásob, keďže sa drevovina využije viac ako len jedenkrát.

Pri zbernom papieri sa kladú vysoké nároky na jeho kvalitu a čistotu, s ohľadom na všetky jednotlivé časti reťazca (zbieranie, delenie, prepravovanie, skladovanie, využitie), aby bola zaistená bezpečnosť a hygienickosť produktu.

Recyklované vlákna môžeme získavať z rôznych typov zberového papiera, ako sú napríklad staré noviny, časopisy, kancelársky odpad, papierové poháre, kartóny od nápojov, vlnitý kartón a papierové utierky na ruky. Výber stupňa zberového papiera sa robí pri každom produkte zvlášť a závisí od špecifických požiadaviek, ktoré sa kladú na jeho kvalitu, vlastnosti a belosť. Papier sa rozpustí vo vode, umyje, pri vysokých teplotách sa vystaví účinku chemických látok a skontroluje sa, aby bol zbavený nečistôt.

Bielenie buničiny používanej na výrobu hygienického papiera je najmä proces odstraňovania látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dôležité vlastnosti koncového produktu, ako je čistota, absorpcia, pevnosť a farba buničiny.

Bielenie recyklovaného buničinového vlákna prebieha pomocou bieliacich látok bez chlóru (peroxid vodíka a ditioničitan sodný). Niektoré z našich produktov sú bielené a niektoré nie.

Pri bielených produktoch používame bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera).

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pri potlačených produktoch sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače, ale často sa objavujú pri zberovom papieri, keďže sa používajú pri tlačovinách.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné využitie papiera nevhodného na predaj a na zužitkovanie zberných vlákien používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)
 • Flokulačné chemické látky (napomáhajú vyčisteniu tlačiarenskej farby a výplní zo zberného papiera)
 • Bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 23-08-2019
Dátum revízie: 31-01-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Cuijk továrni, NL a je certifikovaný v súlade s ISO 9001, BRC-IoP, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001 a FSC Chain-Of-Custody.

Znehodnotenie

Tento produkt je vhodný na to, aby bol vypustený do bežného kanalizačného systému pre obyvateľstvo.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía