Tork Matic® papierové utierky v kotúči – extra dlhý kotúč
 • Tork Matic® papierové utierky v kotúči – extra dlhý kotúč
 • Tork Matic® papierové utierky v kotúči – extra dlhý kotúč
120059

Tork Matic® papierové utierky v kotúči – extra dlhý kotúč

Tork Matic® papierové utierky v kotúči – extra dlhý kotúč
 • Tork Matic® papierové utierky v kotúči – extra dlhý kotúč
 • Tork Matic® papierové utierky v kotúči – extra dlhý kotúč

Popis

Tork Matic® systém kotúčov utierok na ruky (H1) má vysokú kapacitu, ideálnu do frekventovaných toaliet a  umyvární v školách a na letiskách.
 • Výhodná cena – papierové utierky na ruky vhodné na základné potreby
 • Extradlhý kotúč: menej dopĺňania, šetrí čas potrebný na údržbu
 • Dávkovanie po útržkoch znižuje spotrebu a zlepšuje úroveň hygieny
Tork Easy Handling® Box – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalovSE/004/001 EU EcolabelSA-COC-008266 FSC MIX56881 U 22 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Systém
H1 – Zásobník na papierové utierky v kotúči
Kvalita
Universal
Dĺžka kotúča
280 m
Šírka kotúča
21 cm
Priemer kotúča
19 cm
Vnútorný priemer dutinky
3.8 cm
Počet vrstiev
1
Tlač
Nie
Razba
Nie
Farba
Biela

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540918885
7322540918861
7322540918878
Baliaci materiál
none
Carton
-
Počet kusov
1
6 (6 CON)
168 (28 TRP)
Hmotnosť (brutto)
1853.9 g
11.8 kg
329.67 kg
Výška
210 mm
247 mm
1879 mm
Dĺžka
190 mm
588 mm
1200 mm
Šírka
190 mm
388 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
1822.8 g
10.9 kg
306.23 kg
Množstvo
7.58 dm3
56.35 dm3
1.58 m3
Vrstva na paletu
-
-
7
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
4
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540918885
Baliaci materiál
none
Počet kusov
1
Hmotnosť (brutto)
1853.9 g
Výška
210 mm
Dĺžka
190 mm
Šírka
190 mm
Čistá hmotnosť
1822.8 g
Množstvo
7.58 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540918861
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
6 (6 CON)
Hmotnosť (brutto)
11.8 kg
Výška
247 mm
Dĺžka
588 mm
Šírka
388 mm
Čistá hmotnosť
10.9 kg
Množstvo
56.35 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540918878
Baliaci materiál
-
Počet kusov
168 (28 TRP)
Hmotnosť (brutto)
329.67 kg
Výška
1879 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
306.23 kg
Množstvo
1.58 m3
Vrstva na paletu
7
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
4

Obsah

Produkt je vyrobený z

Čerstvé vlákno

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Čerstvé vláknoSpoločnosť Essity si stanovila ambiciózny cieľ, aby všetky suroviny pochádzajúce z drevného čerstvého vlákna používané vo výrobe našich produktov boli buď certifikované v súlade s FSC®, alebo PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification = Program na udeľovanie certifikátov zodpovedného lesného hospodárstva). Navyše, všetky drevné čerstvé vlákna musia spĺňať štandard FSC® Controlled Wood standard vrátane overenia treťou stranou. Zásady získavania vlákna v spoločnosti Essity nájdete podrobnejšie opísané na www.essity.com.Čerstvé buničinové vlákna sa vyrábajú z mäkkého aj tvrdého dreva. Drevo sa podrobí chemickým alebo mechanickým procesom, pomocou ktorých sa oddelia celulózové vlákna a odstráni sa lignín a ostatné rezíduá.

Bielenie je čistiaci proces vlákien a jeho cieľom je dosiahnuť jasnú buničinu, ale zároveň aj určitý stupeň čistoty vlákna, ktoré tým spĺňa požiadavky pre hygienické produkty a v niektorých prípadoch aj požiadavky na bezpečnosť potravín.

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pre potlačené produkty sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu


Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné použitie papiera nevhodného na predaj používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 19-04-2019
Dátum revízie: 27-12-2023

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Kostheim továrni, DE a je certifikovaný v súlade s HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.

Znehodnotenie

Tento produkt sa používa najmä na osobnú hygienu a môžete ho likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía