Tork toaletný papier konvenčný kotúč Universal, 2-vrstvový
 • Tork toaletný papier konvenčný kotúč Universal, 2-vrstvový
110789

Tork toaletný papier konvenčný kotúč Universal, 2-vrstvový

Tork toaletný papier konvenčný kotúč Universal, 2-vrstvový
 • Tork toaletný papier konvenčný kotúč Universal, 2-vrstvový

Popis

Tork toaletný papier konvenčný kotúč Universal spĺňa základné potreby a zároveň ponúka dobrú kvalitu pre toalety a umyvárne s malou návštevnosťou.
 • Nákladovo účinný so spoľahlivou základnou kvalitou
TOTO BALENIE JE VYROBENÉ  – z minimálne 30 % podielu z recyklovaných plastovSE/004/001 EU EcolabelSA-COC-008266 FSC Recycled40638 Blauer Engel

Informácie o produkte a doprave

Systém
T4 – Zásobník na bežný toaletný papier
Kvalita
Universal
Dĺžka kotúča
30 m
Šírka kotúča
9.4 cm
Priemer kotúča
10.3 cm
Počet útržkov
250
Dĺžka útržku
12 cm
Počet vrstiev
2
Tlač
Nie
Razba
Áno
Farba
Biela

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540866773
7322540866780
7322541019970
Baliaci materiál
Plastic
Plastic
-
Počet kusov
8
64 (8 CON)
1920 (30 TRP)
Hmotnosť (brutto)
804.9 g
6.5 kg
194.28 kg
Výška
188 mm
188 mm
2030 mm
Dĺžka
102 mm
815 mm
1200 mm
Šírka
391 mm
391 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
762.5 g
6.1 kg
183.01 kg
Množstvo
7.5 dm3
59.91 dm3
1.8 m3
Vrstva na paletu
-
-
10
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
3
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540866773
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
8
Hmotnosť (brutto)
804.9 g
Výška
188 mm
Dĺžka
102 mm
Šírka
391 mm
Čistá hmotnosť
762.5 g
Množstvo
7.5 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540866780
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
64 (8 CON)
Hmotnosť (brutto)
6.5 kg
Výška
188 mm
Dĺžka
815 mm
Šírka
391 mm
Čistá hmotnosť
6.1 kg
Množstvo
59.91 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322541019970
Baliaci materiál
-
Počet kusov
1920 (30 TRP)
Hmotnosť (brutto)
194.28 kg
Výška
2030 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
183.01 kg
Množstvo
1.8 m3
Vrstva na paletu
10
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
3

Obsah

Produkt je vyrobený z

Recyklované vlákna
Chemické látky

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Recyklované vlákna

Recyklácia papiera je efektívne využitie zásob, keďže sa drevovina využije viac ako len jedenkrát.

Pri zbernom papieri sa kladú vysoké nároky na jeho kvalitu a čistotu, s ohľadom na všetky jednotlivé časti reťazca (zbieranie, delenie, prepravovanie, skladovanie, využitie), aby bola zaistená bezpečnosť a hygienickosť produktu.

Recyklované vlákna môžeme získavať z rôznych typov zberového papiera, ako sú napríklad staré noviny, časopisy, kancelársky odpad, papierové poháre, kartóny od nápojov, vlnitý kartón a papierové utierky na ruky. Výber stupňa zberového papiera sa robí pri každom produkte zvlášť a závisí od špecifických požiadaviek, ktoré sa kladú na jeho kvalitu, vlastnosti a belosť. Papier sa rozpustí vo vode, umyje, pri vysokých teplotách sa vystaví účinku chemických látok a skontroluje sa, aby bol zbavený nečistôt.

Bielenie buničiny používanej na výrobu hygienického papiera je najmä proces odstraňovania látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dôležité vlastnosti koncového produktu, ako je čistota, absorpcia, pevnosť a farba buničiny.

Bielenie recyklovaného buničinového vlákna prebieha pomocou bieliacich látok bez chlóru (peroxid vodíka a ditioničitan sodný). Niektoré z našich produktov sú bielené a niektoré nie.

Pri bielených produktoch používame bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera).

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pri potlačených produktoch sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače, ale často sa objavujú pri zberovom papieri, keďže sa používajú pri tlačovinách.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné využitie papiera nevhodného na predaj a na zužitkovanie zberných vlákien používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)
 • Flokulačné chemické látky (napomáhajú vyčisteniu tlačiarenskej farby a výplní zo zberného papiera)
 • Bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie Blauer Engel s číslom osvedčenia 40638.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 21-06-2021
Dátum revízie: 21-02-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Ortmann továrni, AT a je certifikovaný v súlade s ISO 9001, EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001 a FSC Chain-Of-Custody.

Znehodnotenie

Tento produkt je vhodný na to, aby bol vypustený do bežného kanalizačného systému pre obyvateľstvo.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía