Tork Counterfold biela servítka do zásobníka
  • Tork Counterfold biela servítka do zásobníka
  • Tork Counterfold biela servítka do zásobníka
10935

Tork Counterfold biela servítka do zásobníka

Tork Counterfold biela servítka do zásobníka
  • Tork Counterfold biela servítka do zásobníka
  • Tork Counterfold biela servítka do zásobníka

Popis

Tork tradičné zásobníky na servítky sú výborné pre samoobslužné reštaurácie. Široká škála odolných systémov zásobníkov na servítky, ktoré vyhovujú rôznym potrebám v rôznych zariadeniach. Tork Counterfold biele 1-vrstvové servítky do zásobníkov sú ideálne pre samoobslužné zariadenia, ktorým záleží na vynaložených nákladoch.
  • Veľkosť servítky vhodná pre desiate a malé občerstvenia
Tork Easy Handling® Box – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalovTOTO BALENIE JE VYROBENÉ  – z minimálne 30 % podielu z recyklovaných plastovSA-COC-008266 FSC MIXSE/004/001 EU Ecolabel58488 U 22 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Systém
N1 – Systém servítok Tork Counterfold
Kvalita
Universal
Dĺžka rozloženého útržku
33 cm
Šírka rozloženého útržku
30 cm
Dĺžka zloženého útržku
9 cm
Šírka zloženého útržku
16.5 cm
Počet vrstiev
1
Tlač
Nie
Razba
Áno
Farba
Biela
Typ skladu
Counterfold

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540930856
7322540930870
7322540930863
Baliaci materiál
Banderole
Carton
-
Počet kusov
300
7200 (24 CON)
144000 (20 TRP)
Hmotnosť (brutto)
484.3 g
12.2 kg
244.08 kg
Výška
94 mm
346 mm
1880 mm
Dĺžka
165 mm
623 mm
1246 mm
Šírka
205 mm
384 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
481.1 g
11.5 kg
230.95 kg
Množstvo
3.18 dm3
82.77 dm3
1.66 m3
Vrstva na paletu
-
-
5
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
4
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540930856
Baliaci materiál
Banderole
Počet kusov
300
Hmotnosť (brutto)
484.3 g
Výška
94 mm
Dĺžka
165 mm
Šírka
205 mm
Čistá hmotnosť
481.1 g
Množstvo
3.18 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540930870
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
7200 (24 CON)
Hmotnosť (brutto)
12.2 kg
Výška
346 mm
Dĺžka
623 mm
Šírka
384 mm
Čistá hmotnosť
11.5 kg
Množstvo
82.77 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540930863
Baliaci materiál
-
Počet kusov
144000 (20 TRP)
Hmotnosť (brutto)
244.08 kg
Výška
1880 mm
Dĺžka
1246 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
230.95 kg
Množstvo
1.66 m3
Vrstva na paletu
5
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
4

Obsah

Produkt je vyrobený len z čerstvých vláken a chemických látok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 19-04-2019
Dátum revízie: 22-01-2024

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Ortmann továrni, AT a je certifikovaný v súlade s ISO 9001, EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001 a FSC Chain-Of-Custody.

Znehodnotenie

Tento produkt je vhodný na likvidáciu v bežnom mestskom/obecnom systéme spracovania odpadu. Používané výrobky by sa nemali spracovávať v recyklačných systémoch.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía