Ovplyvnite zmenu v správaní

Ovplyvnite zmenu v správaní

Pozrite si tipy a triky, s ktorými vytvoríte bezpečnejšie prostredie na starostlivosť o pacienta.

Zachráňte životy – umývajte si ruky!

5. máj je Svetový deň hygieny rúk. Značka Tork je hrdým účastníkom iniciatívy Súkromné organizácie pre bezpečnosť pacientov (POP) pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a propaguje ich iniciatívu Svetový deň hygieny rúk.

Zaistite dôslednejšie postupy hygieny rúk vďaka stratégii zdokonaľovania

Svetová zdravotnícka organizácia stanovila 5 kľúčových krokov, ktoré sú dôležité pri zdokonaľovaní prevencie infekcie a kontroly v zdravotníckom zariadení. Ak chcete byť úspešný a dosiahnuť zmenu v správaní, je nutné dodržať všetkých 5 krokov.

1. Vytvoriť

Zmena systému – Zaistite správnu infraštruktúru, vybavenie a zásoby.

2. Vzdelávať

Školenie a vzdelávanie – Poskytuje vaše zariadenie školenia, školiteľov a tie správne nástroje?

3. Kontrolovať

Monitorovanie a spätná väzba – Funguje u vás efektívna kontrola a spätná väzba?

3. Predať

Pripomienky a komunikácia – Ako podporujete hygienu rúk vo svojom zariadení?

5. Používať v praxi

Zmena v kultúre – Má váš zdravotnícky personál podporu a je súčasťou celého procesu?

Na stiahnutie