Umiestnenie zásobníka

Umiestnenie zásobníka

Ako optimalizovať umiestnenie zásobníka pre vylepšenú hygienu

Správna hygiena rúk je považovaná za jedinú správnu metódu prevencie krížovej kontaminácie a zníženie výskytu infekcií v zdravotníckych zariadeniach. Výskumy ukazujú, že zásobníky pre hygienu rúk majú významný vplyv namieru dodržiavania štandardov* a kľúčom úspechu je ich správne umiestnenie. V skutočnosti, štúdie ukazajú, že optimalizáciou umiestnenia zásobníkov sa ich použitie môže zvýšiť až o 50 %.**


Vytvorili sme sprievodcu optimálnym umiestnením zásobníkov na základe dôkazov, aby sme vám pomohli zvýšiť dodržiavanie štandardov v oblasti hygieny rúk vo vašom zdravotníckom zariadení. Vizualizácie navrhujú umiestnenie zásobníkov na základe štyroch bežných typov priestorov nachádzajúcich sa v zdravotníckych zariadeniach, ktoré podporujú dodržiavanie hygieny rúk podľa 5 bodov WHO. Informácie v sprievodcovi umiestnením sú založené na výskume podporenom Essity aj na nezávislých zisteniach akademického výskumu.

Referencie

 
* Boog, Matthijs C., Vicki Erasmus, Jitske M De Graaf, Elise (A) He Van Beeck, Marijke Melles, a Ed F Van Beeck. Vyhodnotenie optimálneho umiestnenia zásobníkov na dezinfekciu rúk na alkoholovom základe v izbách pacientov na Jednotke intenzívnej starostlivosti. BMC Infect Dis BMC Infectious Diseases 13.1 (2013): 510.
**Thomas BW, Berg-Copas GM, Vasquez DG, Jackson BL, Wetta-Hall R. Viditeľné umiestnenie v porovnaní s tradičným umiestnením zásobníkov na produkty pre hygienu rúk na alkoholovom základe na Jednotke intenzívnej starostlivosti). J Am Osteopath Assoc 2009; 109(5) : 263 – 267.