Prevencia sepsy

Prevencia sepsy

Naše fakty a tipy sú navrhnuté tak, aby vám pomohli zvyšovať povedomie o dôležitosti hygieny rúk a starostlivosti o rany pri znižovaní výskytu sepsy.

Zachráňte životy tým, že zvýšite povedomie o sepse

O sepse sa niekedy mylne hovorí ako otrave krvi, ale je život ohrozujúcou odpoveďou vlastného tela pacienta na už existujúcu infekciu. Každý rok je sepsa príčinou približne 6 miliónov úmrtí na celom svete. Je primárnou príčinou smrti spôsobenej infekciou a je bežnejšia ako infarkt. V skutočnosti bolo dokázané, že sepsa je faktorom prispievajúcim až k jednej tretine úmrtí v nemocniciach. Existujú však spôsoby prevencie sepsy – a zvyšovanie povedomia o tomto ochorení je jedným z najdôležitejších krokov k záchrane života.
 

Myslite hygienicky. Konajte preventívne. Starajte sa o pacientov

Tork vyvinul jednoducho zapamätateľnú výzvu v 3 krokoch, aby pomohol zdravotníckemu personálu znížiť výskyt infekcií a sepsy medzi pacientmi; Myslite. Konajte. Starajte sa.
 
Myslite: Predtým, ako sa vrhnete do svojho každodenného víru povinností, sa zastavte a pripomeňte si preventívne zásady hygieny, ako je napríklad 5 bodov hygieny rúk od WHO a pooperačná starostlivosť o rany, prípadne antimikrobiálne postupy vášho zariadenia.
 
Konajte: Podniknite potrebné kroky na zabezpečenie hygieny tak, aby ste znížili riziko infekcie a sepsy, ako napríklad vykonanie dezinfekcie rúk pred a po poskytnutí starostlivosti pacientovi, dôkladné sledovanie rán vašich pacientov, či nie sú postihnuté infekciou, prípadne kontrola vakcinácie u pacienta.
 
Starajte sa: Po správnej intervencii sa vráťte k starostlivosti o svojich pacientov v bezpečnom prostredí.