Školáci na ihrisku

Školy

V školskom prostredí sa často stretáva niekoľko stoviek študentov a veľká skupina učiteľov. Dodržiavanie vysokých hygienických štandardov a čistoty v školských zariadeniach je oveľa ľahšie s produktmi a riešeniami vyvinutými pre priestory s vysokou frekvenciou návštev. Ak však chcete dosiahnuť, aby sa študenti stále snažili mať čisté ruky, musíte pracovať aj s vedomosťami týkajúcimi sa správnych postupov umývania rúk. Odporúčania a nástroje na čistenie povrchov a dodržiavanie správnych návykov v oblasti hygieny rúk nájdete tu.

Odporúčanie produktov