Personál laboratória sa pozerá do mikroskopu.

Výskum a štúdie v oblasti hygieny

Na tejto stránke nájdete naše publikácie štúdií v oblasti hygieny a upratovania alebo štúdie s veľmi podobným zameraním.
 • Správa o hygiene a zdraví
  Táto správa je najnovším vydaním v sérii dvojročných celosvetových prieskumov, ktoré Essity zverejňuje už od roku 2008 s cieľom zvýšiť povedomie o kľúčovej úlohe hygieny, sanitárnych opatrení a zdravia pre zdravie jednotlivcov aj komunity. Tieto informácie z celého sveta majú za úlohu búrať tabu a bariéry, ktoré ešte stále existujú pri niektorých témach v oblasti hygieny. Ponúkame nové informácie získané kombináciou výsledkov výskumu, štatistických údajov, úspešných prípadov a vyhlásení ľudí, ktorí sú len málokedy vypočutí. Zdôrazňujeme riešenia a kroky, o ktorých si myslíme, že sú kľúčové na zlepšenie hygienických a zdravotných štandardov po celom svete a počas každého štádia života. 

  Prečítajte si štúdiu

 • Obavy týkajúce sa hygieny v spojení s ochorením SARS-CoV-2 (COVID-19, nový koronavírus) a úvahy pri návšteve verejných toaliet a reštaurácií – oficiálna správa
  Papierové utierky na ruky sú preferovanou voľbou mnohých návštevníkov toaliet, ale ako si môžeme byť istí, že sú naozaj najhygienickejšou voľbou? Odborníci značky Tork v oblasti hygieny sa pozreli na všetku tú vedu zblízka, porovnali všetky dostupné údaje a zverejnili oficiálnu správu. Odpoveď je jasná – papierové utierky na ruky sú lepšie v prevencii šírenia vírusov a baktérií.

  Prečítajte si oficiálnu správu

 • Vytvorenie modelu každoročných nákladov a výsledkov NHS pripísaných infekciám spojeným so zdravotníckymi zariadeniami v Anglicku.
  Aké sú náklady a následky infekcií spojených so zdravotníckymi zariadeniami pre zdravotnícky systém v modernej západnej spoločnosti (v tomto prípade v Anglicku)? Táto štúdia používa matematický model na odhad týchto nákladov a dospeli k niekoľkým významným číslam: 2,7 miliardy libier, 28 500 úmrtí, 830 000 infekcií za rok. Navyše, štúdia odhaduje, že skoro 1 z 5 nemocničných postelí je v akomkoľvek čase obsadená pacientom infikovaným počas pobytu v zdravotníckom zariadení.

  Prečítajte si štúdiu

 • Vytvorenie modelu nákladov a následkov zníženia miery infekcií spojených so zdravotníckym zariadením zlepšením hygieny rúk v priemernej nemocnici v Anglicku.
  Aké sú potenciálne následky zlepšenia dodržiavania hygieny rúk pomocou systému monitorovania hygieny rúk? Táto štúdia využíva matematický model na odhad potenciálnych následkov zlepšenia hygieny rúk, napr. zavedením systému monitorujúceho hygienu rúk. Táto štúdia tvrdí, že takýto systém má vysokú pravdepodobnosť byť finančne výhodný – či dokonca vygenerovať zisk – a zároveň značne znížiť počet infekcií a úmrtí spôsobených infekciami získanými v nemocnici).

  Prečítajte si štúdiu

 • Elektronický monitoring hygieny rúk: presnosť, vplyv na Hawthornský efekt a efektivitu.
   Aký presný je Tork systém monitorovania dodržiavania hygieny rúk (Tork EMS)? V tejto štúdii od uznávanej nemocnice v centre Londýna v Spojenom kráľovstve zaviedli Tork EMS na jednom oddelení a vyhodnotili jeho presnosť a efektivitu. Záver je, že systém je „vysoko presný“ a „je vysoká pravdepodobnosť, že meria čísla reálneho sveta“, čo je v protiklade s manuálnou kontrolou, ktorá bola donedávna považovaná za zlatý štandard.

  Prečítajte si štúdiu


 • Univerzitná nemocnica používa prevratnú technológiu na zlepšenie hygieny rúk na zvládnutie infekcií spojených so zdravotníckym zariadením.
   Môže sa dodržiavanie hygieny rúk zlepšiť používaním Tork EMS? Toto svedectvo prináša dôkaz, že jedno oddelenie vo švédskej regionálnej univerzitnej nemocnici viac ako zdvojnásobilo mieru dodržiavania hygieny rúk po zavedení Tork EMS.

  Stiahnuť svedectvo