Umývanie rúk vo výrobnom prostredí

Ako zvládnuť hygienu rúk 

Ak chcete udržať bezpečnosť a zdravie svojich zamestnancov, je nevyhnutné zamerať sa na časté, dôkladné umývanie rúk a dezinfekciu. Zaistite, aby boli zásoby na hygienu rúk vždy dostupné a nezabudnite, že pracovníci vo výrobe by si mali umývať ruky vždy:


  • na začiatku a na konci každej zmeny a prestávky,
  • po použití toalety,
  • pri prechode z jednej zóny do druhej, 
  • po likvidácii odpadu,
  • pred a po jedle a pití,
  • po vyzlečení ochranných rukavíc,
  • po kýchaní, kašľaní alebo použití papierovej vreckovky.

Vytlačte si a umiestnite plagáty a sprievodcu umiestnením zásobníkov

Navrhli sme plagáty o tom, ako si dôkladne umývať a dezinfikovať ruky a o správnom umiestnení zásobníkov vo výrobnom zariadení. Stiahnite si a vytlačte si tieto zdroje a zaistite lepšiu hygienu rúk na svojom pracovisku.

Odporúčanie produktov