Dve ruky pod tečúcou vodou z kohútika

Ako dodržiavať dobrú hygienu rúk v kancelárii

V modernom pracovnom prostredí sa zamestnanci v kancelárii každý deň dotýkajú mnohých povrchov. Z tohto dôvodu je správna hygiena rúk v kancelárii nevyhnutná. Zamestnanci v kancelárii si musia počas dňa často a správne umývať ruky, ale najmä: 
 
  • po fúkaní nosa, kašľaní a kýchaní,
  • pred prípravou a konzumáciou jedla a po týchto činnostiach, 
  • po použití toalety alebo kontakte s odpadkami. 
  • Ubezpečte sa, že svojim zamestnancom poskytnete čisté a dobre zásobené zariadenie na umývanie a dezinfekciu rúk. 
 
Správnu hygienu rúk môžete vo svojej kancelárii podporiť niekoľkými spôsobmi vrátane umiestnenia nápisov v blízkosti umývadiel, umyvární a ostatných často navštevovaných miest.

Downloads

Odporúčania výrobkov