Ženy si na toalete umývajú a sušia ruky

Ako dosiahnuť vynikajúcu spokojnosť cestujúcich na letisku

Manažéri prevádzky letiska musia splniť očakávania cestujúcich a zaistiť kvalitu v každom priestore letiska. V nižšie uvedených článkoch si môžete prečítať viac o skúsenostiach cestujúcich na letisku.
 
Letiská sú viac než len terminály pre cestujúcich. Väčšina letísk predstavuje komplexné, multifunkčné cestovné centrá so širokou škálou služieb, ktoré tvoria celkový príjem letiska. Kvalita služieb letiska (KSL) je najdôležitejšou službou letiska cestujúcim a porovnávací program, ktorý meria spokojnosť zákazníkov. Ich štúdie ukazujú, že existuje priame prepojenie medzi spokojnosťou zákazníkov a príjmom.*
 
Zameranie manažérov zariadení letiska sa zmenilo, prešlo z tradičnej správy zariadení na správu skúseností. Aký je v tom rozdiel? V správe skúseností je cieľom splniť očakávania cestujúcich a poskytnúť kvalitu v každom ohľade. Návšteva letiska je dôležitou súčasťou celkovej cestovateľskej skúsenosti, čo znamená, že každá interakcia, každý bod dotyku sú dôležité.
 
Spokojnosť cestujúcich ovplyvňuje, možno teraz viac ako kedykoľvek predtým, hygiena a čistota terminálov a toaliet. Z pohľadu údržby to znamená zaistiť neustále vysokú kvalitu upratovania a hygieny a predchádzanie sťažnostiam ešte predtým, ako vzniknú. Potreba lepšej efektivity prevádzky stále narastá a s ňou aj záujem o riešenia, ktoré šetria čas, predchádzajú nedostatku zásob, neporiadku a odpadu. Navyše, narastá potreba, aby boli postupy optimalizovanejšie, čo dosiahnete pomocou údajov získaných v reálnom čase a technológiou. 
 

Upratovanie na základe získaných údajov

Údaje o potrebách v upratovaní získané v reálnom čase umožňujú dramatické zlepšenie postupov upratovania tromi dôležitými spôsobmi:

Odporúčanie produktov

Referencie


*https://aci.aero/wp-content/uploads/2019/08/ACI_ASQ_Product_and_Services_Brochure.pdf 

**https://www.buildings.com/news/industry-news/articleid/22085/title/unclean-restrooms-impact-students 

*** V porovnaní s najdlhšími konkurenčnými utierkami v kotúči v Európe a v Severnej Amerike. 

**** Na základe zdokumentovaných výsledkov dosiahnutých tromi zákazníkmi používajúcimi Tork Vision Cleaning, meraných pred a po implementácii Tork Vision Cleaning. 

***** Merané v približne 13 000 pripojených zásobníkoch od júna do decembra 2019 v mesiaci, kedy bol zásobník prázdny, v porovnaní s celkovým časom za mesiac. 

***** Merania spokojnosti návštevníkov v dvoch toaletách a umyvárňach s Tork Vision Cleaning v porovnaní s dvomi tradične udržiavanými a vybavenými toaletami a umyvárňami na výstave ISSA/Interclean v máji 2016. 


Poznámka: Tork Vision Cleaning ste poznali pod názvom Tork EasyCube®.