Stressful_situation_patient_urgent_healthcare_Tork_original.jpg

Svetový deň hygieny rúk 5. mája

Tento deň nám pripomína, že hygiena rúk nie je dôležitá len v tento deň, ale každý deň.

A zvlášť dôležitá je v prostredí zdravotníctva, kde hygiena rúk znižuje riziko nakazenia infekciou a následnej sepsy u pacientov.
 
Tohtoročná globálna téma Svetového dňa hygieny rúk je: „Je to vo vašich rukách – predchádzajte sepse v zdravotníctve“. Bola stanovená Súkromnou organizáciou pre bezpečnosť pacientov a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).
 
V rámci Svetového dňa hygieny rúk sme vymysleli ľahko zapamätateľnú výzvu vo forme troch krokov s cieľom pomôcť zdravotníckemu personálu (HCP) znižovať množstvo infekcií a sepsy medzi pacientmi.
 
Myslite hygienicky. Konajte preventívne. Starajte sa o pacientov. Alebo jednoduchšie povedané: Myslite. Konajte. Starajte sa.
 
 Nurse_holding_patient_hands_Tork.jpg

Prevencia sepsy

Sepsa, niekedy mylne nazývaná ako otrava krvi, je život ohrozujúce zlyhanie orgánu zapríčinené prehnanou reakciou organizmu na infekciu.1 Inými slovami, sepsa je komplikácia spôsobená už existujúcou infekciou.
 
Každý rok spôsobuje sepsa v priemere šesť miliónov úmrtí po celom svete – je hlavnou príčinou smrti spôsobenou infekciou a je bežnejšia ako infarkt. V podstate, sepsa je prispievajúci faktor u jednej tretiny všetkých úmrtí v nemocnici.2,3,4
     
Z toho dôvodu je prevencia kľúčovým faktorom pri predchádzaní sepse a zabránení jej devastačným následkom. Môžete využiť nasledujúce štyri piliere ako základ pri prevencii sepsy u pacientov:
 
Preventívna starostlivosť
Keďže sepsa je odpoveď tela na infekciu, prvým krokom je zabezpečenie, aby sa u pacienta už spočiatku nevyvinula infekcia. Môžete to dosiahnuť vďaka dôkladnej preventívnej starostlivosti, napr. vhodnou starostlivosťou o pokožku, starostlivosťou o chodidlá, antidekubitnými matracmi a vakcínami.
 
Liečba infekcie
Ak sa u pacienta ja napriek tomu objaví infekcia, je nutné ju dôkladne sledovať a ošetrovať. Uistite sa, že poznáte a dokážete použiť v praxi všetky miestne postupy antimikrobiálnej liečby, čím zabezpečíte, aby sa stav pacienta nerozvinul do kritického štádia.
 
Hygiena rúk
Hygiena rúk zohráva dôležitú úlohu pri prevencii mikrobiálnych krížových prenosov zo zdravotníckeho personálu na pacientov. Dodržiavaním 5 krokov [odkaz] nástroja hygieny rúk od WHO môžete veľa zmeniť a dodržiavať hygienu v správnom čase.
 
Ošetrenie rán
Primerané ošetrenie rán [vložte odkaz na stránku miestnej BSN] takisto zohráva rozhodujúcu úlohu pri prevencii sepsy, keďže akékoľvek porušenie pokožky môže umožniť baktériám preniknúť do organizmu a spôsobiť infekciu. Vždy dôkladne sledujte rany, či sa v nich neprejavia príznaky infekcie a zabezpečte ich vyčistenie vhodným spôsobom medzi výmenou oblečenia. 
 
Moisturising_hands_healthcare_Tork.jpg

Myslite. Konajte. Starajte sa.

„Myslite. Konajte. Starajte sa.“ je súbor rýchlych a denne používaných krokov v hygiene navrhnutých ako pomoc pri prevencii sepsy v zdravotníctve. Cieľom je pomôcť zaviesť konzistentné a prísne hygienické opatrenia, vďaka ktorým predchádzate infekciám a sepse u pacientov, o ktorých sa staráte.
 
Myslite: Predtým, ako sa vrhnete do svojho každodenného víru povinností, sa zastavte a pripomeňte si preventívne zásady hygieny, ako je napríklad 5 bodov [hyperlink] hygieny rúk od WHO a pooperačná starostlivosť o rany, prípadne antimikrobiálne postupy vášho zariadenia.
 
Konajte: Podniknite potrebné kroky na zabezpečenie hygieny tak, aby ste znížili riziko infekcie a sepsy, ako napríklad vykonanie dezinfekcie rúk pred a po poskytnutí starostlivosti pacientovi, dôkladné sledovanie rán vašich pacientov, či nie sú postihnuté infekciou, prípadne kontrola vakcinácie u pacienta.
 
Starajte sa: Po správnej intervencii sa vráťte k starostlivosti o svojich pacientov v bezpečnom prostredí.
Šírte poznanie s našimi informačnými materiálmi
Stiahnuť plagát „Myslite. Konajte. Starajte sa.“
Hygiena rúk pri prevencii sepsy
Referencie:

1 z 10

pacientov na svete sa minimálne raz nakazí infekciou spojenou so zdravotníctvom (HAI)*

Z 5 na 13 %

Ročný percentuálny nárast výskytu sepsy v rozvinutých krajinách za posledných desať rokov**