Vytváranie udržateľného života mimo domova

V dnešnej dobe trávia ľudia stále viac času v prostredí mimo domova – na pracoviskách, v hoteloch, v školách, v reštauráciách či na letiskách. To znamená, že sa zvyšuje potreba udržateľných riešení pre život mimo domova. 
 
Pomáhame vám poskytovať udržateľné riešenia vo vašich obchodných procesoch, ktoré zodpovedajú potrebám a požiadavkám zákazníkov a spotrebiteľov. Zahŕňa to všetko od zlepšenia zdravia vďaka lepšej hygiene, cez riešenia s efektívnym využitím zdrojov na znižovanie odpadu, až po lepšie pracovné prostredie pre váš upratovací personál, kuchárov alebo zdravotnícky personál.
 
V spoločnosti Tork sme sa zaviazali vytvárať udržateľnejší život mimo domova. 

 

Ako umožňujeme udržateľnejší život mimo domova

Našou úlohou je vytvárať riešenia, vďaka ktorým sa život mimo domova stane udržateľnejším. Náš záväzok udržateľnosti je založený na troch oblastiach vplyvu, kde si myslíme, že naše produkty a riešenia budú mať najväčší vplyv: Zdravie, Menej je viac a Cirkularita.

Zdravie

Hygiena, zdravie a duševná pohoda sú veľmi úzko prepojené. Prístup k čistej vode a zlepšeným hygienickým postupom je v rozvojových krajinách základným predpokladom prevencie šírenia chorôb. Hygiena je však nevyhnutná pre zdravie a duševnú pohodu aj v ostatných častiach sveta, kde to nepredstavuje až tak veľkú hrozbu. V hoteloch, reštauráciách a kaviarňach hrá hygiena kľúčovú úlohu pri získaní dobrého mena, a to nielen kvôli prevencii šírenia chorôb z kuchyne k zákazníkom, ale aj vďaka udržiavaniu všetkých miest neustále čistých a reprezentatívnych. V nemocniciach je možné sa vyhnúť až 70 % infekciám, ktoré súvisia so zdravotníckym prostredím vďaka zlepšeným hygienickým postupom, pričom zlepšené hygienické štandardy v škôlkach a školách môžu znížiť mieru absencie až o 54 %. Zaviazali sme sa zvyšovať hygienické štandardy pre každého mimo domova pomocou vzdelávacích programov zameraných na hygienu, pomocou výskumu a partnerstiev.
 
Naše zameranie na zdravie zároveň znamená vývoj riešení na zjednodušenie práce a zníženie fyzickej námahy pri spravovaní zariadení, napríklad prostredníctvom predstavenia ergonomických balení alebo čistiacich systémov riadených získanými údajmi. A v priemyselnom prostredí znižujú čistiace utierky potrebu rozpúšťadiel až o 41 %.

Menej je viac

Znižovanie dopadu na životné prostredie vo forme odpadu a emisií uhlíka je v dnešnej dobe kľúčovým problémom všetkých spoločností – bez ohľadu na sektor, veľkosť či umiestnenie. 
 
Poskytujeme riešenia na redukciu odpadu a uhlíkových emisií bez ústupkov v oblasti kvality. Menej je viac znamená, že premýšľame o tom, ako navrhujeme a vyrábame produkty s ohľadom na hodnotový reťazec. Pomocou posudzovania životného cyklu (LCA) systematicky posudzujeme environmentálny dopad spojený s každou úrovňou života produktu a snažíme sa nájsť spôsob ako vyrobiť z menej získať viac. Vytvárame aj riešenia, ktoré znižujú spotrebu, napríklad zásobníky na jednorazové dávkovanie servítok.

Cirkularita

Ďalším veľkým krokom na zabezpečenie udržateľnej budúcnosti je zapojenie obnoviteľného podnikania a spotreby. Spoločnosti sa menia z lineárnych na cirkulárne a to so sebou prináša nové obchodné modely, ktoré sa snažia o zodpovedné využívanie zdrojov použitím myšlienky: „navrhnúť, znížiť spotrebu, znova využiť a recyklovať“.
 
Pri profesionálnej hygiene je recyklácia väčšou výzvou z dôvodu bezpečnosti, ale aj tu existuje množstvo partnerstiev medzi spoločnosťami a správcami odpadu, ktoré sa snažia nájsť nové možnosti recyklácie všetkého, čo sa vyprodukuje. V spoločnosti Tork je tento rozvoj už realitou, pre našich zákazníkov sme vytvorili cirkulárne riešenia s Tork PaperCircle® (v EÚ) a Closed Loop Recycling (v USA).

Vedomosti, inovácie a partnerstvá

Pre našich zákazníkov vytvárame hodnoty tým, že sa zameriavame na vedomosti, inovácie a partnerstvá, ktoré pomáhajú ich podnikaniu byť lepším a zdravším.
 
Vďaka dôkladným vedomostiam a pochopeniu trendov a rozvoja, ktoré ovplyvňujú našich zákazníkov v rôznych odvetviach, dokážeme zaistiť, že sme vždy o krok dopredu. Či už sa to týka tých najnovších informácií o postoji zákazníkov voči udržateľnosti, najnovších výskumov o infekciách spojených so zdravotníckymi zariadeniami alebo najnovších trendov v oblasti recyklácie, môžete si byť istí, že máme o všetkom prehľad.
 
Udržateľnosť je tiež v srdci našich inovácií. S poprednými inováciami, ako je Tork PaperCircle® – prvá recyklačná služba pre papierové utierky na ruky na svete – a Tork EasyCube®, šetriac našim zákazníkom čas aj námahu sme na poprednom mieste v našom priemysle.
 
Spolupráca s našimi zákazníkmi je kľúčom k úspešným a udržateľným inovácií a my s nimi vytvárame partnerstvá vďaka rozvoju nových produktov a služieb. Prostredníctvom štúdií v reálnom čase, testovania produktov a procesov zlepšení optimalizujeme naše riešenia, aby spĺňali ich potreby.

Svetová jednotka v trvalo udržateľnom rozvoji

Tork je súčasťou globálnej spoločnosti Essity zameranej na hygienu a zdravie, ktorá je uznávaná na celom svete ako jedna z najudržateľnejších spoločností. Našu udržateľnú prácu odráža množstvo ocenení a hodnotení. Máme dobre etablovanú a skontrolovanú globálnu politiku zdrojov týkajúc sa prírodných surovín. Vo výrobkoch Tork sa používajú len udržateľné vlákna zo spoľahlivých zdrojov.  
 
Prečítajte si viac o udržateľnej práci a cieľoch spoločnosti Essity tu: https://www.essity.com/sustainability
 
Focus area InfoGraphic.jpg