Tork PeakServe®

Zaistite každodenné zdravie

Dojem o vysokej kvalite z toalety a umyvárne dokazuje, že vám na vašich zamestnancoch záleží a vašim návštevníkom sprostredkuje ten správny pocit. Tork PeakServe® vám umožní nastaviť nový štandard dokonalej skúsenosti s toaletou a umyvárňou, čo zabezpečí zdravie vášho personálu, zníži mieru práceneschopnosti a v práci vytvorí pokojnú atmosféru.


Otázky hygieny v otvorenom kancelárskom prostredí
 
Stále viac si uvedomujeme, že čistota a hygiena na pracovisku už nie je
len zdvorilostnou záležitosťou, ale nepostrádateľným faktorom prispievajúcim k produktivite. Keďže sa stále viac kancelárií mení na kancelárie typu otvoreného priestoru, ľudia sa viac socializujú, zdieľajú zariadenia aj technológie, a tým sa vystavujú vyššiemu hygienickému riziku ako kedykoľvek predtým.
 
Implementácia hygienickej stratégie a jej výhody
 
Pri nedostatku návykov pri zaisťovaní dostatočnej hygieny sú ľudia presvedčení, že ich spolupracovníci sa vo všeobecnosti nedostatočne snažia zabrániť šíreniu baktérií. Zavedením stratégie hygieny v kanceláriách môžu zamestnávatelia zvyšovať produktivitu aj dobré podmienky tým, že znížia počet dní práceneschopnosti a obavy týkajúce sa hygieny. Štúdie ukazujú, že dodržiavanie programu správnej hygieny rúk v kancelárii môže znížiť mieru práceneschopnosti až o 20 % a dokazateľne znižuje obavy, zlepšuje morálku aj prístup zamestnancov k pracovnému prostrediu.
 
Ako sa môže Tork PeakServe® stať súčasťou stratégie lepšej hygieny 
 
Jedným z najdôležitejších faktorov na zlepšenie hygieny rúk, a tým zníženie výskytu infekčných chorôb je jednoducho zabezpečiť viacero možností na hygienu rúk a zaistiť, aby boli zariadenia vždy dobre zásobené. A to je tá chvíľa, keď sa na scénu dostáva Tork PeakServe. Tento priekopník stanovil nový štandard v oblasti zásobníkov na utierky vo vysoko frekventovaných zariadeniach. Poskytne až o 250 %* viac utierok na ruky, takže sa vám neminú, a medzi jednotlivými doplneniami poslúži o viac ako 600* hosťom, vďaka čomu môžete byť pokojný s istotou, že vaše vysoko frekventované toalety a umyvárne sú pripravené zásobiť hostí utierkami.  
 
Vysvetlenie našej novej inovácie

Naše nové utierky na ruky sú stlačené tak, aby sa do menšieho priestoru zmestilo dvojnásobné množstvo. Je to systém nepretržitého dávkovania: Stlačené balenia Tork PeakServe sú pri vkladaní natlačené na sebe a utierky sú spojené. Takže sú dávkované bez prerušenia. 
Výsledkom je nový štandard plynulého, nepretržitého dávkovania utierok a zásobník, ktorý zostáva úzky, napriek kapacite vyššej o 35 % v porovnaní s ostatnými produktmi na trhu.*
 
 
7. Arbogast, J. W., Moore-Schiltz, L., Jarvis, W. R., Harpster-Hagen, A., Hughes, J., & Parker, A. (2016). Impact of a comprehensive workplace hand hygiene program on
employer health care insurance claims and costs, absenteeism, and employee perceptions and practices (Vplyv komplexného programu hygieny rúk na pracovisku na nároky a náklady zdravotného poistenia zamestnancov, práceneschopnosť a vnímanie a prax zamestnancov). Journal of occupational and environmental medicine, 58(6), e231.