Tork PeakServe®

Zabezpečenie hygienických štandardov

Kvôli nepravidelnej frekvencii návštev verejných toaliet a umyvární v zdravotníckych zariadeniach je ťažké udržať v nich vysoký hygienický štandard. Tork PeakServe® znižuje množstvo kontrol zásobníkov, umožňuje vášmu upratovaciemu personálu tráviť viac času čistením tam, kde treba. Konzistentné zásoby papierových utierok na ruky na verejných toaletách a umyvárňach minimalizujú riziko kontaminácie.


Výzvy v oblasti hygieny v zdravotníckom sektore
 
Manažéri správy budov v zdravotníctve sú pod neustálym tlakom. A aj keď je možné získať upratovacie služby prostredníctvom tretej strany, ako v každej inej oblasti, jedinečné požiadavky v zdravotníckom sektore obsahujú aj jedinečné požiadavky a štandardy týkajúce sa hygienických produktov. V zdravotníctve je hygiena vždy neoddeliteľnou súčasťou udržiavania štandardov vysokej kvality. A vždy bude dôležitou úlohou minimalizovať riziko kontaminácie u pacientov, návštevníkov a personálu.
 
Hygiena rúk počas vrcholnej sezóny
 
Dôležitou výzvou pre verejné toalety a umyvárne v zdravotníckych zariadeniach je vysoká frekvencia návštev, obzvlášť v najnavštevovanejšom období, ako sú každoročné obdobia hromadného výskytu infekčných ochorení, napríklad chrípky. Čím viac ľudí vyhľadáva zdravotnú starostlivosť, tým viac baktérií sa dostane do prostredia, čo vystavuje rovnakému riziku pacientov aj personál. Aj keď hygiena rúk je vždy dôležitou súčasťou každodenných hygienických návykov, počas týchto období sa stáva najdôležitejším opatrením, ktoré môžeme uskutočniť ako prevenciu pred šírením infekcie. Kvalitná hygiena rúk zároveň potláča mieru rezistencie voči antibiotikám.
 
Minimalizujte riziko kontaminácie s Tork Peakserve®
 
Čisté zdravotnícke zariadenie prispieva k lepšiemu zdraviu, k atraktívnejšiemu pracovnému prostrediu a vytvára celkový pozitívny dojem. A udržanie dobrých hygienických štandardov vo verejných toaletách a umyvárňach je jednoduchšie vďaka hygienickým systémom, ktoré si vyžadujú nízku údržbu, ako napríklad Tork PeakServe®. Vysoko kapacitné zásobníky zaisťujú lepšiu hygienu pre návštevníkov a čas ušetrený pri ich dopĺňaní umožní upratovaciemu personálu vykonávať dôležitejšie úlohy. 
 
To je PeakServe 
  1. Balenia sú stlačené až o 50 %, čím zabezpečujú až 2 100 utierok na jeden zásobník*
  2. Prepojené balenia sú pri vkladaní stlačené na sebe
  3. Balenia sú dávkované bez prerušenia po jednotlivých útržkoch
 
*V porovnaní s náplňami Tork Universal a zásobníkom na skladané utierky 552000.