Contek 1 Rectangle.jpg

„Aj tá najmenšia špinka je príliš veľa!“

Atramenty, farby alebo chemické výrobky: bez ohľadu na to, čo sa prepravuje v kontajneroch na objemový tovar (IBC), hneď ako spoločnosť CONTek IBC-Service GmbH dokončí čistenie, musia všetky zvyšky zmiznúť bez stopy.

Wolfgang Kuhn vidí všetky odrobinky a nečistoty ako prirodzeného nepriateľa. On čistí bez kompromisov. Spoločnosť ConTeK IBC-Service GmbH založil pred 20 rokmi. Vyrábal a dodával veľkokapacitné kontajnery na medziprodukty (opakovane použiteľné kontajnery používané na nebezpečný tovar), ako aj ich čistenie po použití a ich vrátenie zákazníkom. V skutočnosti je to pomerne jednoduchý obchodný model. Ale v roku 1995, kedy Kuhn a jeho partner založili firmu, nebolo na trhu nič podobné. V tých dňoch pracoval pre spoločnosť, ktorá produkovala tlačiarenské farby. „Uvedomil som si, že na trhu nebola jediná spoločnosť, ktorá by ponúkala koncept pre výroby IBC, čistenia a logistiky v jednom kroku.“ Kuhn videl medzeru na trhu a umiestnil spoločnosť ConTeK ako poskytovateľa komplexných služieb. S úspechom. 
 
V súčasnej dobe je každý deň okolo 150 objemových oceľových kontajnerov prenesených do tovární v Ellrich, v Durínsku, kde sú vyčistené a pripravené na ďalšiu prepravu. V každom kontajneri možno prepraviť 300 až 1 200 litrov tekutiny, pasty alebo tekutých sypkých materiálov. Odpad z automobilového priemyslu často obsahuje farby a tlačiari nechávajú kilogramy zvyškového atramentu v kontajneroch. Ale bez ohľadu na to, aký je ich obsah, spoločnosť ConTeK kompletne a včas odstráni všetky zvyšky. „Ak niekto z našich zákazníkov udržuje výrobnú linku v chode aj v noci, očakáva, že bude mať na dvore tie správne kontajnery hneď na druhý deň ráno,“ vysvetľuje Wolfgang Kuhn. Zariadenie v Ellrich čistí nepretržite, šesť dní v týždni.  
 
Pri vykonaní prvej prehliadky s ohľadom na možné mechanické poškodenie sa použité kontajnery čistia strojom v komplexnom procese. Následne sa vykoná proces konečnej úpravy, ktorý pozostáva z manuálneho záverečného upratovania a použitia špeciálnych čistiacich handier. Celý personál vie, kto je zodpovedný za túto prácu. „Povedzme, že napríklad atramentové alebo olejové zvyšky v nádobe následne kontaminujú zaťaženie farbou. Výrobca automobilov potom môže zastaviť celú výrobnú linku,“ hovorí Kuhn na opis problému. „Každú sekundu, keď linka stojí, vytvára obrovské náklady za prestoje. To je dôvod, prečo garantujeme našim zákazníkom, že vyčistené obaly sú 100 % bez chumáčov alebo nečistôt, náterov, silikónov, tukov, olejov alebo zvyškov farieb.“ Dohromady trvá čistenie kontajnera IBC jednu až sedem hodín v závislosti od obsahu a stupňa zašpinenia. 
 
Na optimalizáciu procesu ručného čistenia v roku 2011 spoločnosť hľadala alternatívu, ktoru by bolo možné nahradiť bavlnené utierky používané doteraz na záverečné upratovanie, pretože tieto nedokázali poskytnúť čistenie 100 % bez vlákien. Spoločnosť CONTek testovala utierky rôznych značiek a po rozsiahlych štúdiách sa spoločnosť rozhodla pre čistiacu utierku Tork Heavy-Duty. „Čistiace utierky Tork nám pomohli zvýšiť kvalitu našej práce bez toho, aby to stálo jediný cent viac,“ hovorí Wolfgang Kuhn. Spoločnosť CONTek má ročnú spotrebu utierok približne 100 000. 100 000 príležitostí nestarať sa o vlákna utierok.

Čistiace utierky Tork nám pomohli zvýšiť kvalitu našej práce bez toho, aby to stálo jediný cent viac.

Wolfgang Kuhn

Zakladateľ spoločnosti CONTek IBC-Service GmbH