Druh tovaru:: 479880

Farba: Biela

EAN:

Stupeň kvality: Advanced


Osvedčenia výrobkov

FSC MIX Credit TT-COC-002080
FSC MIX Credit TT-COC-002080
Food contact approved 50297 U 19
Food contact approved 50297 U 19


Údaje o výrobku

Dĺžka útržku (rozložený)42 cm
Šírka útržku (rozložený)30 cm
Dĺžka útržku (zložený)42 cm
Šírka útržku (zložený)30 cm
Počet vrstiev1
PotlačÁno
RažbaNie
FarbaBiela

Údaje o preprave

Jednotka spotrebiteľa

Kusy/kusov500
Výška43 mm
Šírka300 mm
Dĺžka420 mm
Množstvo5.4 dm3
Čistá hmotnosť3780 g
Hmotnosť v hrubom3902 g
Baliaci materiálTray + fólie

Prepravná jednotka

Kusy/kusov2500
Jednotky spotrebiteľa5
Výška226 mm
Šírka312 mm
Dĺžka432 mm
Množstvo30.5 dm3
Čistá hmotnosť18.9 kg
Hmotnosť v hrubom20.5 kg
Baliaci materiálKartón

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Obsah

Produkt je vyrobený z

Panenská buničina

Recyklované vlákna

Chemické látky

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Panenské vlákna a zberový papier

V procese výroby hygienického papiera sa využívajú panenské vlákna aj zberový papier. Výber buničiny záleží na požiadavkách produktu a dostupnosti buničiny, a to tak, aby bola buničina využitá čo najefektívnejšie.

Výhody pre životné prostredie a ekonomická realizovateľnosť zberového papiera ako zdroja surového materiálu závisia od jeho dostupnosti, prepravnej vzdialenosti a od kvality zozbieraného materiálu.

Recyklácia papiera je efektívne využitie zásob, keďže sa drevovina využije viac ako len jedenkrát.

Pri recyklovateľných vláknach sa kladú vysoké nároky na ich kvalitu a čistotu, s ohľadom na všetky jednotlivé časti reťazca (zber, delenie, preprava, skladovanie, využitie), aby bola zaistená bezpečnosť a hygienickosť produktu.

Zberový papier môžu byť noviny, časopisy aj odpad z kancelárií. Výber stupňa zberového papiera sa robí pri každom produkte zvlášť a závisí od špecifických požiadaviek, ktoré sú kladené na jeho kvalitu a vlastnosti a na jeho belosť. Papier sa rozpustí vo vode, umyje, pri vysokých teplotách sa vystaví účinku chemických látok a skontroluje sa, aby bol zbavený nečistôt.

Panenské buničinové vlákna sa vyrábajú z mäkkého aj tvrdého dreva. Drevo sa podrobí chemickým a/alebo mechanickým procesom, pomocou ktorých sa oddelia celulózové vlákna a odstráni sa lignín a ostatné rezíduá.

Bielenie je čistiaci proces vlákien a jeho cieľom je dosiahnuť jasnú buničinu, ale zároveň aj určitý stupeň čistoty vlákna, ktoré tým spĺňa požiadavky pre hygienické produkty a v niektorých prípadoch aj požiadavky na bezpečnosť potravín.

V dnešnej dobe existuje niekoľko metód bielenia: ECF (bez elementárneho chlóru), kde sa využíva oxid chloričitý a TCF (úplne bez chlóru), kde sa využíva ozón, kyslík a peroxid vodíka.

Bielenie zberovej buničiny prebieha pomocou bieliacich látok bez chlóru (peroxid vodíka a ditioničitan sodný).

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pri potlačených produktoch sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače, ale často sa objavujú pri zberovom papieri, keďže sa používajú pri tlačovinách.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné využitie papiera nevhodného na predaj a na zužitkovanie zberných vlákien používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)
 • Flokulačné chemické látky (napomáhajú vyčisteniu tlačiarenskej farby a výplní zo zberného papiera)
 • Bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Kontakt s potravinami

Tento výrobok, na základe potvrdenia treťou stranou, spĺňa zákonom stanovené požiadavky kladené na materiály prichádzajúce do styku s potravinami. Výrobok je bezpečný na utieranie povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami. Vlastný výrobok môže sám príležitostne na obmedzený čas prísť do styku s potravinami.

Environmentálne certifikácie

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC®.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 2013-04-30

Dátum revízie: 2019-11-23

Výroba

Výrobok bol vyrobený v External závode PL.

Znehodnotenie

Servítky a rozetky sú vhodné pre normálne zaobchádzanie s odpadom obyvateľstvom. Používané výrobky by sa nemali spracovávať v recyklačných systémoch.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 GÖTEBORG, Švédsko

Usporiadanie servítok & prestieranie

Výrobky
Artiklové číslo
Vrstva
Farba

Artiklové číslo 479878

Artiklové číslo 479715

Tork krémové rozetky s potlačou

Artiklové číslo 479430

Tork biele rozetky s potlačou

Artiklové číslo 474908

Tork biele rozetky s potlačou

Artiklové číslo 474906

Tork biele rozetky s potlačou

Artiklové číslo 474905

Artiklové číslo 474574

Tork prestieranie s potlačou

Artiklové číslo 479704

Artiklové číslo 474577

Tork biele rozetky s potlačou

Artiklové číslo 474901

Tork rozetka slonová kosť

Artiklové číslo 474455

Tork kapsičky prirodzenej farby na príbory s bielou servítkou

Artiklové číslo 474637

Artiklové číslo 479883

Artiklové číslo 479712

Tork prestieranie s potlačou

Artiklové číslo 474550

Artiklové číslo 479882

Artiklové číslo 479881

Artiklové číslo 479879

Tork biele rozetky s potlačou

Artiklové číslo 474909

Artiklové číslo 479714

Tork biela rozetka - s vlnovkou

Artiklové číslo 474474

Tork biele prestieranie

Artiklové číslo 474538

Tork Linstyle® biele servítky s potlačou-koktejlové

Artiklové číslo 479830

Tork biele servítky s potlačou-večera

Artiklové číslo 479423

Tork Linstyle® biele servítky s potlačou-koktejlové

Artiklové číslo 479833

Tork servítky slonová kosť - kokteilové

Artiklové číslo 477828

Artiklové číslo 479008

Tork jemné servítky – piesok

Artiklové číslo 477583

Artiklové číslo 479356

Tork Textured servítky slonová kosť - večera

Artiklové číslo 478786

Tork servítky slonová kosť – obed

Artiklové číslo 477206

Tork Linstyle® champagne servítky s potlačou-koktejlové

Artiklové číslo 479835

Artiklové číslo 479006

Tork biele servítky s potlačou-večera

Artiklové číslo 479414

Artiklové číslo 479834

Artiklové číslo 479022

Artiklové číslo 479013

Artiklové číslo 479357

Tork biele servítky - kokteilové

Artiklové číslo 477534

Artiklové číslo 479020

Artiklové číslo 479004

Tork Linstyle® biele servítky s potlačou-koktejlové

Artiklové číslo 479828

Tork biele 1-vrstvové servítky - obed

Artiklové číslo 509300

Tork Linstyle® biele servítky s potlačou-koktejlové

Artiklové číslo 479831

Tork jemné biele servítky - večera

Artiklové číslo 477577

Tork Linstyle® biele servítky s potlačou-koktejlové

Artiklové číslo 479829

Tork biele servítky – večera

Artiklové číslo 478746

Artiklové číslo 479354

Tork Linstyle® biele servítky s potlačou-koktejlové

Artiklové číslo 479832

Tork biele servítky – obed, 1/8 sklad

Artiklové číslo 477402

Artiklové číslo 479003

Tork jemné biele servítky - večera, 1/8 sklad

Artiklové číslo 477579

Tork Lunch 2P 8F Wh 1 - 2c 12 kar. 200/10

Artiklové číslo 519151

Tork Textured biele servítky - večera

Artiklové číslo 478785

Tork jemné servítky slonová kosť – obed

Artiklové číslo 477866

Artiklové číslo 479017

Tork biele servítky s potlačou-večera

Artiklové číslo 479419

Tork jemné biele servítky – obed

Artiklové číslo 477414

Tork Textile Feel Elegance biela servítka-večera

Artiklové číslo 13256

Tork biele servítky s potlačou-večera

Artiklové číslo 479424

Tork Lunch 2P 8F Wh 3 - 5c 30 kar. 200/10

Artiklové číslo 519156

Artiklové číslo 479015

Tork biele servítky s potlačou-večera

Artiklové číslo 479420

Tork servítky slonová kosť - večera

Artiklové číslo 478747

Biele servítky s potlačou-obed

Artiklové číslo 479001

Tork krémové servítky s potlačou-večera

Artiklové číslo 479758

Iní, ktorí si pozreli výrobky Servítky a prestieranie, pozerali aj

TORK_Wiping-Cleaning_wiping.jpg

Priemyselné utierky

Papierové utierky a viacúčelové utierky z netkanej textílie na akúkoľvek úlohu spojenú s čistením, utieraním, dezinfekciou a leštením
TORK_Washroom_sanitizers.jpg

Dezinfekčné prostriedky

Dezinfekčné prostriedky pre hygienicky čisté ruky v kancelárii, stravovacích službách a zdravotníckom prostredí
TORK_Washroom_bin .jpg

Odpadkové koše a sanitárne koše

Škála odpadkových košov a sanitárnych košov je správnou bodkou pre vaše toalety
TORK_Kitchen_ skin-care.jpg

Mydlo a starostlivosť o pokožku

Vysoko kvalitné výrobky, ktoré zanechajú vaše ruky s pocitom čistoty a vašu pleť sviežu a zdravú