Papierová uDEMO MODErk Reflex™

 • Papierová uDEMO MODErk Reflex™
 • Papierová uDEMO MODErk Reflex™
 • Papierová uDEMO MODErk Reflex™
 • Papierová uDEMO MODErk Reflex™
 • Papierová uDEMO MODErk Reflex™
 • Papierová uDEMO MODErk Reflex™

Druh tovaru:: 473246

Farba: Biela

EAN: 8710499059015

Stupeň kvality: Advanced

Jednovrstvová viacúčelová papierová utierka Tork Reflex™ je ideálna na stieDEMO MODEučné utieranie vďaka svojej sile a vysokej absorpcii. Túto papierovú utierku možno použDEMO MODEbníku so stredovým odvíjaním na dávkovanie po jednom útržku Tork Mini Reflex™, ktorý vyhovuje vašej tímovej práci, znižuje spotrebu a minimalizuje riziko krížovej kontaminácie.

 • Vydávanie DEMO MODE útržku znižuje spotrebu až o 37 %.
 • Obzvlášť dobrá na čistenie sDEMO MODEanecháva stopy na povrchu.
 • Vyberanie stredu DEMO MODE® na rýchle a jednoduché dopĺňanie.
 • Vďaka systému Tork Easy Handling™ E-handle je prenášanie roliekDEMO MODEpre čistiaci personál bez námahy.
Prečítajte si viac Prečítať menej

Osvedčenia výrobkov

FSC MIX Credit TT-COC-002080
FSC MIX Credit TT-COC-002080
Tork Easy Handling® Balenie, ktoré sa ľahko nosí, otvára a likviduje
Tork Easy Handling® Balenie, ktoré sa ľahko nosí, otvára a likviduje
EU Ecolabel SE/004/001
EU Ecolabel SE/004/001
Food contact approved 46982 U 18
Food contact approved 46982 U 18


Údaje o výrobku

SystémM3 - Zásobník na kotúče so stredovým odvíjaním so systémom dávkovania po jednotlivých útržkoch malý
Dĺžka kotúča120.1 m
Šírka kotúča19.8 cm
Priemer kotúča13 cm
Počet útržkov343
Dĺžka listu35 cm
Vnútorný priemer jadra5.9 cm
Počet vrstiev1
PotlačNie
RažbaÁno
FarbaBiela

Údaje o preprave

Jednotka spotrebiteľa

EAN8710499059015
Kusy/kusov12
Výška198 mm
Šírka390 mm
Dĺžka520 mm
Množstvo40.2 dm3
Čistá hmotnosť6988 g
Hmotnosť v hrubom7310 g
Baliaci materiálnone

Prepravná jednotka

EAN8710499059015
Kusy/kusov12
Jednotky spotrebiteľa1
Výška198 mm
Šírka390 mm
Dĺžka520 mm
Množstvo40.2 dm3
Čistá hmotnosť7 kg
Hmotnosť v hrubom7.3 kg
Baliaci materiálUmelá hmota

Paleta

EAN8710499256896
Kusy/kusov480
Jednotky spotrebiteľa40
Prepravná jednotka40
Výška2130 mm
Šírka800 mm
Dĺžka1200 mm
Množstvo1.6 m3
Čistá hmotnosť279.5 kg
Hmotnosť v hrubom292.4 kg

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Obsah

Produkt je vyrobený z

Panenská buničina

Recyklované vlákna

Chemické látky

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Panenské vlákna a zberový papier

V procese výroby hygienického papiera sa využívajú panenské vlákna aj zberový papier. Výber buničiny záleží na požiadavkách produktu a dostupnosti buničiny, a to tak, aby bola buničina využitá čo najefektívnejšie.

Výhody pre životné prostredie a ekonomická realizovateľnosť zberového papiera ako zdroja surového materiálu závisia od jeho dostupnosti, prepravnej vzdialenosti a od kvality zozbieraného materiálu.

Recyklácia papiera je efektívne využitie zásob, keďže sa drevovina využije viac ako len jedenkrát.

Pri recyklovateľných vláknach sa kladú vysoké nároky na ich kvalitu a čistotu, s ohľadom na všetky jednotlivé časti reťazca (zber, delenie, preprava, skladovanie, využitie), aby bola zaistená bezpečnosť a hygienickosť produktu.

Zberový papier môžu byť noviny, časopisy aj odpad z kancelárií. Výber stupňa zberového papiera sa robí pri každom produkte zvlášť a závisí od špecifických požiadaviek, ktoré sú kladené na jeho kvalitu a vlastnosti a na jeho belosť. Papier sa rozpustí vo vode, umyje, pri vysokých teplotách sa vystaví účinku chemických látok a skontroluje sa, aby bol zbavený nečistôt.

Panenské buničinové vlákna sa vyrábajú z mäkkého aj tvrdého dreva. Drevo sa podrobí chemickým a/alebo mechanickým procesom, pomocou ktorých sa oddelia celulózové vlákna a odstráni sa lignín a ostatné rezíduá.

Bielenie je čistiaci proces vlákien a jeho cieľom je dosiahnuť jasnú buničinu, ale zároveň aj určitý stupeň čistoty vlákna, ktoré tým spĺňa požiadavky pre hygienické produkty a v niektorých prípadoch aj požiadavky na bezpečnosť potravín.

V dnešnej dobe existuje niekoľko metód bielenia: ECF (bez elementárneho chlóru), kde sa využíva oxid chloričitý a TCF (úplne bez chlóru), kde sa využíva ozón, kyslík a peroxid vodíka.

Bielenie zberovej buničiny prebieha pomocou bieliacich látok bez chlóru (peroxid vodíka a ditioničitan sodný).

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pri potlačených produktoch sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače, ale často sa objavujú pri zberovom papieri, keďže sa používajú pri tlačovinách.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné využitie papiera nevhodného na predaj a na zužitkovanie zberných vlákien používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)
 • Flokulačné chemické látky (napomáhajú vyčisteniu tlačiarenskej farby a výplní zo zberného papiera)
 • Bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Kontakt s potravinami

Tento výrobok, na základe potvrdenia treťou stranou, spĺňa zákonom stanovené požiadavky kladené na materiály prichádzajúce do styku s potravinami. Výrobok je bezpečný na utieranie povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami. Vlastný výrobok môže sám príležitostne na obmedzený čas prísť do styku s potravinami.

Environmentálne značky

Tento produkt je schválený pre označenie EU Ecolabel.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 2018-06-18

Dátum revízie: 2018-12-12

Výroba

Výrobok bol vyrobený v CUIJK závode NL, ktorá je certifikovaná podľa BRC-IoP, FSC Chain-Of-Custody company certification "Well managed for, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 9001 a OHSAS 18001.

Znehodnotenie

Tento produkt sa používa na osobnú hygienu a v priemyselných procesoch. Pri použití v rámci priemyselných procesov môže byť produkt kontaminovaný rôznymi látkami. To určí, ako sa bude s použitým produktom zaobchádzať, ako bude zlikvidovaný alebo zničený. Produkt samotný je vhodný na spálenie. V prípade použitia v rámci priemyselných procesov kontaktujte miestne úrady pred jeho likvidáciou. V prípade použitia na osobnú hygienu môžete produkt likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Essity Hygiene and Health AB, 405 03 GÖTEBORG, Švédsko

Vyberte si zásobník

Obrázok
Výrobky
Artiklové číslo
Farba

Tork Reflex montážny držiak

Artiklové číslo 473102

Tork Reflex montážny držiak

Artiklové číslo 473102

Tork Reflex™ Mini zásobník so stredovým odvíjaním s dávkovaním po útržkoch

Artiklové číslo 473177

Tork Reflex™ Mini zásobník so stredovým odvíjaním s dávkovaním po útržkoch

Artiklové číslo 473167

Alternatívne výrobky

 • Papierová utierka Tork Reflex™ Plus

  473474