Tork papierové utierky na ruky v kotúči pre ručné zásobníky – 19,5 cm
 • Tork papierové utierky na ruky v kotúči pre ručné zásobníky – 19,5 cm
471141

Tork papierové utierky na ruky v kotúči pre ručné zásobníky – 19,5 cm

Tork papierové utierky na ruky v kotúči pre ručné zásobníky – 19,5 cm
 • Tork papierové utierky na ruky v kotúči pre ručné zásobníky – 19,5 cm

Popis

Tork ručný dávkovač na utierky na ruky v kotúči poskytuje dávkovanie po jednom útržku, čím sa znižuje spotreba a zlepšuje hygiena. Kotúče Advanced majú vysokú kapacitu, čo zaručuje dostupnosť papierových utierok, a sú ideálne pre rušné toalety a umyvárne, napríklad v školách a na letiskách.
 • Zvýšená kvalita kvôli úspore ceny a vysokej výkonnosti
 • Veľkokapacitné kotúče minimalizujú náklady na údržbu a maximalizujú poskytovanie služieb.
SA-COC-008266 FSC RecycledSE/004/001 EU Ecolabel53374 U 20 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Systém
H14 - Zásobník na papierové utierky v kotúči
Kvalita
Advanced
Dĺžka kotúča
160.5 m
Šírka kotúča
19.5 cm
Priemer kotúča
19.3 cm
Vnútorný priemer dutinky
4.5 cm
Počet vrstiev
2
Tlač
Nie
Razba
Áno
Farba
Biela

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540656992
7322540657012
7322540835748
Baliaci materiál
none
Shrink
-
Počet kusov
1
6 (6 CON)
240 (40 TRP)
Hmotnosť (brutto)
1375.2 g
8.4 kg
334.48 kg
Výška
195 mm
195 mm
2100 mm
Dĺžka
183 mm
540 mm
1200 mm
Šírka
183 mm
360 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
1357.7 g
8.1 kg
325.86 kg
Množstvo
6.53 dm3
37.91 dm3
1.52 m3
Vrstva na paletu
-
-
10
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
4
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540656992
Baliaci materiál
none
Počet kusov
1
Hmotnosť (brutto)
1375.2 g
Výška
195 mm
Dĺžka
183 mm
Šírka
183 mm
Čistá hmotnosť
1357.7 g
Množstvo
6.53 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540657012
Baliaci materiál
Shrink
Počet kusov
6 (6 CON)
Hmotnosť (brutto)
8.4 kg
Výška
195 mm
Dĺžka
540 mm
Šírka
360 mm
Čistá hmotnosť
8.1 kg
Množstvo
37.91 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540835748
Baliaci materiál
-
Počet kusov
240 (40 TRP)
Hmotnosť (brutto)
334.48 kg
Výška
2100 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
325.86 kg
Množstvo
1.52 m3
Vrstva na paletu
10
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
4

Obsah

Produkt je vyrobený z

Recyklované vlákna
Chemické látky

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Recyklované vlákna

Recyklácia papiera je efektívne využitie zásob, keďže sa drevovina využije viac ako len jedenkrát.

Pri zbernom papieri sa kladú vysoké nároky na jeho kvalitu a čistotu, s ohľadom na všetky jednotlivé časti reťazca (zbieranie, delenie, prepravovanie, skladovanie, využitie), aby bola zaistená bezpečnosť a hygienickosť produktu.

Recyklované vlákna môžeme získavať z rôznych typov zberového papiera, ako sú napríklad staré noviny, časopisy, kancelársky odpad, papierové poháre, kartóny od nápojov, vlnitý kartón a papierové utierky na ruky. Výber stupňa zberového papiera sa robí pri každom produkte zvlášť a závisí od špecifických požiadaviek, ktoré sa kladú na jeho kvalitu, vlastnosti a belosť. Papier sa rozpustí vo vode, umyje, pri vysokých teplotách sa vystaví účinku chemických látok a skontroluje sa, aby bol zbavený nečistôt.

Bielenie buničiny používanej na výrobu hygienického papiera je najmä proces odstraňovania látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dôležité vlastnosti koncového produktu, ako je čistota, absorpcia, pevnosť a farba buničiny.

Bielenie recyklovaného buničinového vlákna prebieha pomocou bieliacich látok bez chlóru (peroxid vodíka a ditioničitan sodný). Niektoré z našich produktov sú bielené a niektoré nie.

Pri bielených produktoch používame bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera).

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pri potlačených produktoch sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače, ale často sa objavujú pri zberovom papieri, keďže sa používajú pri tlačovinách.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné využitie papiera nevhodného na predaj a na zužitkovanie zberných vlákien používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)
 • Flokulačné chemické látky (napomáhajú vyčisteniu tlačiarenskej farby a výplní zo zberného papiera)
 • Bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 19-04-2019
Dátum revízie: 16-11-2023

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Cuijk továrni, NL a je certifikovaný v súlade s ISO 9001, BRC-IoP, ISO 14001 (Environmental management systems), ISO 45001 a FSC Chain-Of-Custody.

Znehodnotenie

Tento produkt sa používa najmä na osobnú hygienu a môžete ho likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía