Tork papierová podložka na lôžka Advanced
 • Tork papierová podložka na lôžka Advanced
 • Tork papierová podložka na lôžka Advanced
125250

Tork papierová podložka na lôžka Advanced

Tork papierová podložka na lôžka Advanced
 • Tork papierová podložka na lôžka Advanced
 • Tork papierová podložka na lôžka Advanced

Popis

Chráňte svojho pacienta Tork papierovou podložkou Advanced. Perforovaná papierová podložka na lôžka je ideálna na udržanie vysokej úrovne hygieny v zdravotníckom. Kotúče môžete používať v Tork zásobníkoch na podložky na lôžka.
 • Perforované na ľahšie odtrhnutie a reguláciu spotreby
 • Lepšia odolnosť a vyššie pohodlie vďaka dvom vrstvám

Informácie o produkte a doprave

Systém
C1 – Zásobník na kotúče papiera na lôžko
Kvalita
Advanced
Dĺžka kotúča
50 m
Šírka kotúča
50 cm
Priemer kotúča
13.2 cm
Počet útržkov
132
Dĺžka útržku
37.8 cm
Vnútorný priemer dutinky
3.7 cm
Počet vrstiev
2
Tlač
Nie
Farba
Biela

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540117288
7322540117295
7322540282931
Baliaci materiál
Plastic
Carton
-
Počet kusov
1
9 (9 CON)
216 (24 TRP)
Hmotnosť (brutto)
916 g
8.9 kg
212.45 kg
Výška
500 mm
524 mm
2246 mm
Dĺžka
131 mm
407 mm
1200 mm
Šírka
131 mm
407 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
850 g
7.7 kg
183.6 kg
Množstvo
8.58 dm3
86.8 dm3
2.08 m3
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540117288
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
1
Hmotnosť (brutto)
916 g
Výška
500 mm
Dĺžka
131 mm
Šírka
131 mm
Čistá hmotnosť
850 g
Množstvo
8.58 dm3
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540117295
Baliaci materiál
Carton
Počet kusov
9 (9 CON)
Hmotnosť (brutto)
8.9 kg
Výška
524 mm
Dĺžka
407 mm
Šírka
407 mm
Čistá hmotnosť
7.7 kg
Množstvo
86.8 dm3
Paleta
(PAL)
EAN
7322540282931
Baliaci materiál
-
Počet kusov
216 (24 TRP)
Hmotnosť (brutto)
212.45 kg
Výška
2246 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
183.6 kg
Množstvo
2.08 m3

Obsah

Produkt je vyrobený z

Čerstvé vlákno

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Čerstvé vláknoSpoločnosť Essity si stanovila ambiciózny cieľ, aby všetky suroviny pochádzajúce z drevného čerstvého vlákna používané vo výrobe našich produktov boli buď certifikované v súlade s FSC®, alebo PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification = Program na udeľovanie certifikátov zodpovedného lesného hospodárstva). Navyše, všetky drevné čerstvé vlákna musia spĺňať štandard FSC® Controlled Wood standard vrátane overenia treťou stranou. Zásady získavania vlákna v spoločnosti Essity nájdete podrobnejšie opísané na www.essity.com.Čerstvé buničinové vlákna sa vyrábajú z mäkkého aj tvrdého dreva. Drevo sa podrobí chemickým alebo mechanickým procesom, pomocou ktorých sa oddelia celulózové vlákna a odstráni sa lignín a ostatné rezíduá.

Bielenie je čistiaci proces vlákien a jeho cieľom je dosiahnuť jasnú buničinu, ale zároveň aj určitý stupeň čistoty vlákna, ktoré tým spĺňa požiadavky pre hygienické produkty a v niektorých prípadoch aj požiadavky na bezpečnosť potravín.

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pre potlačené produkty sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu


Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné použitie papiera nevhodného na predaj používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 19-04-2019
Dátum revízie: 23-08-2023

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v External továrni, IT.

Znehodnotenie

Tento produkt sa používa najmä na osobnú hygienu a môžete ho likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía