Tork Xpress® jemné skladané utierky na ruky
 • Tork Xpress® jemné skladané utierky na ruky
 • Tork Xpress® jemné skladané utierky na ruky
120288

Tork Xpress® jemné skladané utierky na ruky

Tork Xpress® jemné skladané utierky na ruky
 • Tork Xpress® jemné skladané utierky na ruky
 • Tork Xpress® jemné skladané utierky na ruky

Popis

Doprajte svojim hosťom príjemné vysušenie rúk a pohodlie s veľkými a mäkkými Tork Xpress® jemnými papierovými utierkami Multifold Advanced, ktoré sú šetrné k rukám s pocitom vysokej kvality. Utierky sú vhodné do Tork Xpress® zásobníka na papierové utierky Multifold v stredne frekventovaných toaletách a umyvárňach. Možno ho použiť do malých priestorov, pričom vašim hosťom poskytuje pohodlie aj hygienu.
 • Atraktívny motív listu Tork: navrhnutý, aby zapôsobil
 • Zvýšená kvalita kvôli úspore ceny a vysokej výkonnosti
 • Veľké mäkké papierové utierky na ruky s pocitom vysokej kvality, ktoré zanechávajú dlhotrvajúci dojem
 • Dávkovanie po útržkoch znižuje spotrebu a zlepšuje úroveň hygieny
TOTO BALENIE JE VYROBENÉ  – z minimálne 30 % podielu recyklovaných plastovTork Easy Handling® plastické vrece – na jednoduchšie nosenie, otváranie a likvidáciu obalovSE/004/001 EU EcolabelSA-COC-008266 FSC Mix57922 U 22 Food contact approved certified by a third party
56881 U 22 Food contact approved certified by a third party

Informácie o produkte a doprave

Systém
H2 – Zásobník na skladané papierové utierky na ruky
Kvalita
Advanced
Dĺžka rozloženého útržku
34 cm
Šírka rozloženého útržku
21.2 cm
Dĺžka zloženého útržku
8.5 cm
Počet vrstiev
2
Tlač
Nie
Razba
Áno
Farba
Biela

Údaje o preprave

Jednotky spotrebiteľa
Prepravné jednotky
Paleta
(CON)
(TRP)
(PAL)
EAN
7322540159998
7322540160000
7322540771527
Baliaci materiál
Banderole
Plastic
-
Počet kusov
136
2856 (21 CON)
91392 (32 TRP)
Hmotnosť (brutto)
368.7 g
7.8 kg
250.88 kg
Výška
130 mm
212 mm
1846 mm
Dĺžka
85 mm
595 mm
1200 mm
Šírka
212 mm
390 mm
800 mm
Čistá hmotnosť
362.7 g
7.6 kg
243.74 kg
Množstvo
2.34 dm3
49.2 dm3
1.57 m3
Vrstva na paletu
-
-
8
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
-
4
Jednotky spotrebiteľa
(PAL)
EAN
7322540159998
Baliaci materiál
Banderole
Počet kusov
136
Hmotnosť (brutto)
368.7 g
Výška
130 mm
Dĺžka
85 mm
Šírka
212 mm
Čistá hmotnosť
362.7 g
Množstvo
2.34 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Prepravné jednotky
(TRP)
EAN
7322540160000
Baliaci materiál
Plastic
Počet kusov
2856 (21 CON)
Hmotnosť (brutto)
7.8 kg
Výška
212 mm
Dĺžka
595 mm
Šírka
390 mm
Čistá hmotnosť
7.6 kg
Množstvo
49.2 dm3
Vrstva na paletu
-
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
-
Paleta
(PAL)
EAN
7322540771527
Baliaci materiál
-
Počet kusov
91392 (32 TRP)
Hmotnosť (brutto)
250.88 kg
Výška
1846 mm
Dĺžka
1200 mm
Šírka
800 mm
Čistá hmotnosť
243.74 kg
Množstvo
1.57 m3
Vrstva na paletu
8
Prepravné jednotky na jednu vrstvu
4

Obsah

Produkt je vyrobený z

Čerstvé vlákno

Recyklované vlákna

Chemické látky

Obalový materiál je vyrobený z papiera alebo plastu.

Materiál

Čerstvé vlákna a recyklované vlákna

V procese výroby hygienického papiera sa využívajú čerstvé vlákna aj zberový papier. Výber buničiny záleží na požiadavkách produktu a dostupnosti buničiny, a to tak, aby bola buničina využitá čo najefektívnejšie.

Recyklácia papiera je efektívne využitie zásob, keďže sa drevovina využije viac ako len jedenkrát.

Pri zberovom papieri sa kladú vysoké nároky na jeho kvalitu a čistotu, s ohľadom na všetky jednotlivé časti reťazca (zber, delenie, preprava, skladovanie, využitie), aby bola zaistená bezpečnosť a hygienickosť produktu.

Recyklované vlákna môžeme získavať z rôznych typov zberového papiera, ako sú napríklad staré noviny, časopisy, kancelársky odpad, papierové poháre, kartóny od nápojov, vlnitý kartón a papierové utierky na ruky. Výber stupňa zberového papiera sa robí pri každom produkte zvlášť a závisí od špecifických požiadaviek, ktoré sa kladú na jeho kvalitu, vlastnosti a na jeho belosť. Papier sa rozpustí vo vode, umyje, pri vysokých teplotách sa vystaví účinku chemických látok a skontroluje sa, aby bol zbavený nečistôt.

Čerstvé buničinové vlákna sa vyrábajú z mäkkého aj tvrdého dreva. Drevo sa podrobí chemickým alebo mechanickým procesom, pomocou ktorých sa oddelia celulózové vlákna a odstráni sa lignín a ostatné rezíduá.Bielenie buničiny používanej na výrobu hygienického papiera je najmä proces odstraňovania látok, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na dôležité vlastnosti koncového produktu, ako je čistota, absorpcia, pevnosť a farba buničiny. V súčasnosti existujú dve metódy bielenia čerstvého buničinového vlákna: ECF (bez elementárneho chlóru), kde sa využíva oxid chloričitý, a TCF (úplne bez chlóru), kde sa využíva ozón, kyslík a peroxid vodíka.

Bielenie recyklovaného buničinového vlákna prebieha pomocou bieliacich látok bez chlóru (peroxid vodíka a ditioničitan sodný).

Chemické látky

Všetky chemické látky (pomocné látky pri chemických procesoch, ako aj prídavné látky) sú hodnotené z niekoľkých hľadísk: životné prostredie, zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ako aj bezpečnosť produktov.

Na kontrolu výkonnosti produktu využívame prídavné látky:

 • Látky na zabezpečenie odolnosti v mokrom stave (pri utierkach a utierkach na ruky)
 • Látky na zabezpečenie odolnosti v suchom stave (používajú sa spolu s mechanickým opracovaním buničiny na vytvorenie odolného produktu, ako sú utierky)
 • Pri farebnom papieri sa pridáva farbivo a fixatíva (na zabezpečenie dokonalej trvácnosti farieb)
 • Pri potlačených produktoch sa aplikuje tlačiarenská farba (pigmenty s prenosovou látkou a fixatívami)
 • Pri niekoľkovrstvových produktoch sa často používa vodorozpustné lepidlo, aby sa zabezpečila celistvosť produktu

Vo väčšine našich celulózok nevyužívame optické zosvetľovače, ale často sa objavujú pri zberovom papieri, keďže sa používajú pri tlačovinách.

Nepoužívame zmäkčovacie prostriedky pri profesionálnych hygienických produktoch.

Vysoká kvalita produktov je zabezpečená systémom riadenia kvality a hygieny počas procesu výroby, uskladnenia a prepravy.

Na zabezpečenie stabilného procesu a kvality produktu je proces výroby papiera podporený nasledovnými chemickými látkami/pomocnými látkami pri chemických procesoch:

 • odpeňovače (povrchovo aktívne činidlá a rozprašovače)
 • kontrola pH (hydroxid sodný a kyselina sírová)
 • retenčné pomocné látky (chemické látky, ktoré pomáhajú spiecť malé vlákna, aby sa zabránilo strate vlákien)
 • Chemické látky na povrchovú úpravu (pomáhajú kontrolovať krepovatenie papiera a zachovať tak jeho jemnosť a absorpčné schopnosti)

Na opätovné využitie papiera nevhodného na predaj a na zužitkovanie zberných vlákien používame:

 • Látky na rozvlákňovanie (chemické látky napomáhajúce rozvlákňovaniu vlhkého odolného papiera)
 • Flokulačné chemické látky (napomáhajú vyčisteniu tlačiarenskej farby a výplní zo zberného papiera)
 • Bielidlá (zjasňujú buničinu získanú zo zberného papiera)

Pri čistení našich odpadových vôd využívame flokulačné činitele a živiny na biologický čistiaci proces, aby sme zabránili negatívnemu vplyvu na kvalitu vody, ktorá vychádza z našich celulózok.

Kontakt s potravinami

Tento produkt spĺňa zákonom stanovené požiadavky na materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami, čo je potvrdené aj externou certifikáciou uskutočnenou treťou stranou. Produkt je bezpečný na použitie pri utieraní plôch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami a na krátky čas môže dôjsť aj ku kontaktu priamo s potravinami.

Environmentálna certifikácia

Tento produkt je certifikovaný pre označenie EÚ Ecolabel s číslom osvedčenia SE/004/001.

Tento produkt je certifikovaný pre označenie FSC® s číslom osvedčenia SA-COC-008266.

Obal

Spĺňa smernicu o obaloch a odpadoch z obalov (94/62/ES): Áno

Dátum výroby výrobku a dátum poslednej revízie výrobku

Dátum vydania: 19-04-2019
Dátum revízie: 16-11-2023

Produkcia

Tento produkt sa vyrába v Kostheim továrni, DE a je certifikovaný v súlade s HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 a FSC Chain-Of-Custody.

Znehodnotenie

Tento produkt sa používa najmä na osobnú hygienu a môžete ho likvidovať spolu s komunálnym odpadom.

Essity Slovakia s.r.o., GBC III, Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava 2, Slóvakía