Čistenie

Získajte hygienické výsledky efektívnejšie a udržte stroje v chode a v čistote. Majte naše trvanlivé utierky schválené pre styk s potravinami a hygienické zásobníky poruke. Takto sa namáhavé drhnutie a pravidelná údržba vykonávajú rýchlejšie. A vy sa môžete sústrediť na to, čo je najdôležitejšie, teda na výrobu jedla.

Utierky


Odporúčané produkty

Naše dlhotrvajúce čistiace utierky sú trvanlivé, vysoko absorpčné a schválené na styk s potravinami. Môžete ich umyť a opakovane používať bez trhania. Naše bezproblémové zásobníky na skladané utierky, ktoré dávkujú po útržkoch. Utierky dobre fungujú s rozpúšťadlami a čistiacimi prostriedkami na urýchlenie vašich úloh pri čistení. Tento zásobník odolný voči špliechaniu sa môže upevniť pomocou záťažových magnetiek, prísaviek alebo na stenu pomocou držiakov, vďaka čomu je vhodný takmer na každú úlohu a kdekoľvek.