Trvalo udržateľný rozvoj

Tork_and_Sustainability_orginal - Copy.jpg

Trvalo udržateľný rozvoj

Tork: Zabezpečenie, aby udržateľnosť fungovala

Veríme, že udržateľnosť nie je úspešná, kým nepodporuje a nepridáva hodnotu vášmu podnikaniu. Dôvod, prečo sme pracovali ruku v ruke s vami je, aby sme identifikovali potreby a rozvoj produktov a služieb, vďaka ktorým bude vaše podnikanie lepšie. Chceme, aby udržateľnosť fungovala nielen pre našu planétu, ale aj v prospech vašich spodných línií, zamestnancov a zainteresovaných strán.
 
Značka Tork stelesňuje pochopenie potrieb našich zákazníkov a snahu poskytnúť im výrobky a služby, ktoré im pomôžu zamerať sa na to, čo je pre ich podnikanie najdôležitejšie. Udržateľnosť je toho neoddeliteľnou súčasťou a súčasťou všetkého, čo robíme. 

Je to všetko o vytváraní hodnoty pre zákazníkov.

Náš prístup k trvalej udržateľnosti je zameraný nielen na životné prostredie ale aj na ľudskú a spoločenskú stránku. Ideme nad rámec dodržiavania, zníženia a účinnosti, aby sme investovali do toho, čo je naozaj hodnotné: ako môžeme zlepšiť vaše podnikanie. Či už sú vaším cieľom šťastnejší zamestnanci alebo zdravšia základná línia, značka Tork vám pomôže dosiahnuť vaše ciele. Na ten účel zabezpečujeme, aby udržateľnosť fungovala v praxi, a to prostredníctvom inovácií a partnerstva. 

Udržateľnosť v srdci našich inovácií

Začneme s tým, čo naši zákazníci potrebujú, aby sme naozaj zaistili, že udržateľnosť bude pracovať pre nich. A budeme pokračovať v ich zapojení v priebehu vývoja, počas štúdií v reálnom čase, testovania produktov a zlepšovanie procesov. Zabezpečujeme, aby bola každodenná práca upratovačov jednoduchšia a efektívnejšia s pomocou inteligentných balení a služieb, ako sú Tork Easy Handling™ a Tork EasyCube™, ktoré šetria peniaze aj úsilie.
 
Posudzovanie životného cyklu (LCA) je neoddeliteľnou súčasťou vývoja všetkých nových výrobkov Tork. Inými slovami, berieme plnú zodpovednosť za všetko, od získavania surovín, cez výrobu a napokon aj recykláciu odpadov zákazníkov. Takže sa už nikdy nebudete musieť starať o potreby životného prostredia v prípade akéhokoľvek výrobku značky Tork.

Partnerstvo je dôležitá stratégia

Testovanie našich produktov a služieb s našimi zákazníkmi a koncovými užívateľmi znamená, že si môžeme byť istí, že budú fungovať v praxi. Pracujeme spolu s ostatnými v našom odvetví, aby sme uzavreli kruh, napríklad v našich iniciatívach Odpad a Zdroje. Uzatvárame partnerstvá s výskumníkmi a odborníkmi na zvýšenie našich vlastných a ďalších poznatkov o udržateľnosti a osvedčených hygienických postupoch (napríklad v Zelenej hygienickej rade značky Tork v Severnej Amerike).
 
Kontrolujeme tiež naše výrobky, či spĺňajú najvyššie štandardy udržateľnosti tým, že pracujeme s najdôveryhodnejšími organizáciami poskytujúcimi ekoznačky. Ako globálna značka sme hrdí na to, že môžeme ponúknuť udržateľne certifikované možnosti v celom portfóliu značky Tork, takže je pre vás jednoduchšie vybrať si produkty, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, bezpečné a majú správnu kvalitu.

Zodpovednosť v priebehu celého dodávateľského reťazca...

Spoločnosť Essity vytvára základ pre našu prácu udržateľnosti tým, že pôsobí ako líder v odvetví v prípade trvalo udržateľného lesného hospodárstva, výroby papiera, zaisťovania zdrojov a logistike. Jej stratégia je založená na udržateľnom obchodnom modeli, kde vytváranie hodnoty pre ľudí a prírodu sa kladie na roveň rastu a ziskovosti. Tento udržateľný prístup bol odmenený radom ocenení a hodnotení.
 
Keďže sme súčasťou skupiny Essity, lídra v oblasti trvalo udržateľného lesného hospodárstva, berieme plnú zodpovednosť za celý dodávateľský reťazec vrátane všetkých našich dodávateľov. Skupina Essity má dobre zavedenú a auditovaný globálnu politiku získavania surovín vrátane tých, ktoré používajú pre značku Tork. Vo výrobkoch Tork sa používajú len udržateľné vlákna zo spoľahlivých zdrojov.

…A ďalej

Inovácie značky Tork tak môžu ísť ešte ďalej. Ide nám o viac, než byť transparentný v tom, čo robíme, pričom aktívne hľadáme partnerstvo a spoluprácu. Zameriavame sa na celý hodnotový reťazec, a to nielen na efektívne využívanie zdrojov. Snažíme sa znížiť našu spotrebu energie, a to nielen našu vlastnú. Staráme sa o vašich zamestnancov, akoby to boli naši.
 

Zabezpečenie, aby udržateľnosť fungovala

Tork Xpressnap®

ušetrí 25 % spotreby servítok v porovnaní s tradičnými servítkami do zásobníka.