TORK NL2 E 0103b.jpg

Nový výskum zdôrazňuje možné hygienické riziká na povrchoch v nemocniciach

Tork, značka SCA, pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk zvyšuje povedomie o kritickom „5. momente hygieny rúk“ podľa WHO, ktorý sa týka okolia pacienta. Podieľa sa tak na oslave Svetového dňa hygieny rúk, ktorý sa oslavuje 5. mája.

S cieľom zvýšiť povedomie o význame hygieny rúk v oblasti zdravotnej starostlivosti popredná svetová spoločnosť v oblasti hygieny a zdravia SCA spoločne s RISE (Švédskym výskumným inštitútom) hrdo zverejňuje nový výskum zameraný na výskyt baktérií zistených v okolí pacienta. Dvojročnú štúdiu realizovali výskumníci SCA, zdravotnícke inštitúcie a výskumné ústavy. Štúdia bola sponzorovaná švédsku vládnou agentúrou Vinnova, ktorá je zodpovedná za podporu udržateľného rastu prostredníctvom inovácií, a zamerala sa na textil a povrchy v okolí pacienta ako na možné zdroje infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou (HAI - health care associated infections).
 
 

Je potrebné zdôrazniť dezinfekciu rúk po kontakte s okolím pacienta

 
Pomocou vzoriek DNA výskumníci skúmali baktérie nájdené na povrchu v bezprostrednom okolí pacienta, medzi ktoré patria: textílie, ako sú oddeľujúce závesy pre súkromie pacienta, posteľná bielizeň v neonatálnych inkubátoroch, ochranné zábrany pre pacientov, podlahy na lôžkových oddeleniach, toaletách a v sprchách. Skúmané povrchy obsahovali širokú škálu baktérií, z ktorých niektoré sú potenciálne patogény a môžu vyvolať infekciu. Záver štúdie zdôrazňuje potrebu správnej hygieny rúk, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia WHO nazýva „5. moment hygieny rúk“. Bohužiaľ, podľa amerického časopisu Infection Control je dodržovanie hygieny rúk v zdravotníckych zariadeniach v 5. momente  najnižšie. Iba 60 percent zdravotníckych pracovníkov túto skutočnosť jednoznačne uznáva a dodržiava dané pravidlá.
 
„Naša štúdia ukazuje, že povrchy blízke pacientom môžu obsahovať potenciálne patogénne baktérie. Správna hygiena rúk po kontakte s povrchmi môže pomôcť zabrániť krížovej kontaminácii a potenciálne pomáha znížiť riziko HAI,“ hovorí Birgitta Bergströmová, Msc, Microbiologie a hygiene v RISE Agrifood and Bioscience.
 

Vzdelávanie, postupy čistenia a umiestnenie zásobníkov sú kľúčové

 
V predchádzajúcej trojročnej štúdii s 16 nemocnicami, ktorú značka Tork sponzorovala, sa 60 percent zdravotníckych pracovníkov domnievalo, že umiestnenie zásobníkov je hlavným príspevkom k lepšiemu dodržiavaniu pravidiel, ktorý zaručuje dlhodobú zmenu správania.
 
„Naša štúdia ukázala, že je dôležité pozrieť sa na momenty hygieny z hľadiska zdravotníckeho personálu a ich úloh, maximálne zjednodušiť plnenie 5 momentov a tiež zabezpečiť jednoduchý prístup a logické umiestnenie zásobníkov. Aj taká malá zmena môže mať veľký dopad,“ povedala Carolyn Berland, vedúca vedecká pracovníčka výskumu a vývoja spoločnosti SCA.
 
Dávkovače Tork používané v štúdii sú súčasťou celkovej ponuky hygieny rúk pre zdravotnú starostlivosť. Vzhľadom na to, aká dôležitá je častá hygienická prax medzi pracovníkmi v oblasti zdravotnej starostlivosti, je výber dezinfekčných prostriedkov a mydiel optimalizovaný tak, aby bola hygiena rúk čo možno najjemnejšia, najefektívnejšia a najrýchlejšia.
Tork odporúča nasledujúce kroky, aby podporil dodržiavanie noriem a pomohol v prevencii infekcií:
 
• Informujte pracovníkov a návštevníkov o dôležitosti 5. momentu hygieny rúk.
• Majte jasné a podrobné postupy pre čistenie oblastí v blízkosti pacienta.
• Čistite textílie určené pacientom často a zvážte, kedy môžu byť vhodnejšie textílie na jedno použitie.
• Zlepšite dodržovanie odporúčaní pre umiestnenie stojanu Tork v zdravotníckych zariadeniach. Odporúčania založené na výskume spoločnosti Tork nájdete na adrese (Http://www.tork.co.uk/about/hygiene/dispenser-placement-healthcare/)
• Navštívte webovú stránku Svetového dňa pre hygienu rúk WHO (http://www.who.int/gpsc/5may)
 

Propagácia Svetového dňa hygieny rúk pre zdravotníckych pracovníkov

 
Podľa WHO zostávajú nemocničné infekcie HAI zásadným problémom. Dobrá hygiena rúk je všeobecne považovaná za jednu z najdôležitejších metód obmedzenia týchto infekcií . Preto WHO s podporou Organizácie pre bezpečnosť pacientov (POPS) každoročne zdôrazňuje dôležitosť hygieny rúk v rámci Svetového dňa hygieny rúk 5. mája. SCA je hrdým účastníkom tohto programu.
 
„Zdravotnícki pracovníci sú zaneprázdnení, pretože sa snažia chrániť zdravie svojich pacientov. Potrebujú a zaslúžia si našu podporu, aby mohli v prípade potreby rýchlo a ľahko vykonávať hygienu rúk,“ povedala Berland. „Svetový deň hygieny rúk môže týmto odborníkom pomôcť v ich ťažkej úlohe dodržovania pravidiel hygieny.“
 
 
 
O štúdii Vinnova I-Tex

S cieľom zistiť, ako je možné znížiť infekcie spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (SCI), sa SCA zúčastnila ako jeden z hlavných prispievateľov dvojročného výskumu spoločnosti Vinnova, ktorý zahŕňal trinásť partnerov vrátane nemocníc, výskumných ústavov a súkromných firiem. Spoločnosť SCA investovala do tohto projektu viac ako 2 000 hodín.
 
O Svetovom dni hygieny rúk
 
Svetový deň hygieny rúk je kampaň Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na podporu hygieny rúk v oblasti zdravotnej starostlivosti každoročne 5. mája. Cieľom týchto snáh je zlepšiť súlad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s Centrami pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a s odporúčaniami WHO pre hygienu rúk. Aktivity okolo Svetového dňa hygieny rúk tiež tematizujú a osvetľujú nesprávne chápanie hygieny rúk.