TorkisapartofEssity_orginal.jpg

Tork je súčasťou skupiny Essity

Tork je súčasťou skupiny Essity

Skupina Essity je svetový líder na trhu s hygienickými výrobkami a výrobkami drevospracujúceho a papierenského priemyslu. Skupina Essity vyvíja a vyrába ekologické výrobky na osobnú starostlivosť, hygienické papierové výrobky a výrobky drevospracujúceho a papierenského priemyslu. Výrobky sa predávajú v približne 100 krajinách pod mnohými silnými značkami vrátane takých celosvetovo uznávaných značiek, ako sú TENA a Tork, a tiež regionálnych značiek, ako sú Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo a Vinda.

Essity ako najväčší európsky súkromný majiteľ lesov kladie veľký dôraz na trvalo udržateľné lesné hospodárstvo. Skupina mala na konci roka 2016 približne 48 000 zamestnancov. Tržby za rok 2016 činili 101 mld. SEK (10,7 mld. EUR). Spoločnosť Essiity bola založená v roku 1929, sídli v Štokholme vo Švédsku a s jej akciami sa obchoduje na burze NASDAQ OMX v Štokholme. Bližšie informácie nájdete na www.essity.com.


Essity_logo_120x30.jpg