Dobrá hygiena je dobrá pre podnikanie

Hand hygiene.tif

Značka Tork a hygiena

Ľudia chcú vedieť, že sú ubytovaní, jedia alebo pracujú v bezpečnom a čistom prostredí. A podniky chcú vedieť, že urobili všetko pre to, aby znížili riziko prerušenia z neprítomnosti. Ale dobrá hygiena je výsledkom spoločného úsilia, ktoré závisí od toho, ako si kolegovia a zákazníci zvykajú na efektívne umývanie rúk. 

Sme tu, aby sme pomáhali. Môžeme pomôcť dať dohromady najlepšiu kombináciu našich výrobkov, aby bola hygiena rúk jednoduchšia pre každého na vašom pracovisku. Takže môžete svojim hosťom poskytnúť väčšiu dôveru, uistiť svojich kolegov o čistote umyvárne alebo zabrániť krížovej kontaminácii v kritických prostrediach.

Zlepšenie každodennej hygieny

Čistá, funkčná umyváreň dáva dobrý dojem z vašej firmy a uisťuje každého, že sa nachádza na hygienickom a bezpečnom mieste. 

Mydlá, uteráky a dávkovače značky Tork podporujú účinné umývanie rúk, ktoré je šetrné k pokožke, zatiaľ čo vynášanie odpadu a údržba si vyžaduje čas. Zistenia z testov a cieľových skupín v materských školách nás inšpirovali k vývoju programu Ella’s Hand Washing School – pozostáva napríklad z detskej aplikácie na povzbudenie pravidelného umývania rúk a získanie návyku. Materiál bol skontrolovaný Katedrou na výskum a kontrolu prenosných chorôb (Västra Götaland, Švédsko).

Opýtajte sa nás na to, ako môžeme pomôcť vytvoriť lepšie návyky vo vašich umyvárňach, takže sa môžete sústrediť na zvyšok vášho podnikania.

Plnenie prísnych hygienických štandardov

Ak pracujete v zdravotníctve, potravinárstve a gastronómii, vaši kolegovia musia spĺňať prísnejšie štandardy hygieny rúk. 
 
Zaneprázdnení ľudia vedia, že pravidelné umývanie rúk je dôležité, ale ľahko na to zabudnú. Pozorovaním sme sa naučili, ako ľudia využívajú pracovné priestory náročné na hygienu. Takže vám môžeme pomôcť umiestniť zásobníky na viditeľných miestach a vytvoriť tak pohodlné umiestnenie pre každodenné úkony. 

Polovica ľudí

si želajú, aby ich zamestnávateľ venoval viac pozornosti svojim toaletám (podľa spotrebiteľskej štúdie Na hygiene záleží, SCA, 2014)