FactoryWalk_original.jpg

Tork® Workflow™

Uprednostnite efektívnosť a dosiahnite svoje ciele

V priemyselnom prostredí, ako je výroba, 9 z 10 zamestnancov verí, že kvalitné nástroje, ako sú výrobky na utieranie a čistenie, podporujú produktivitu a dokonca aj spokojnosť1 v práci. V organizáciách, ktoré ešte stále používajú handry, môžu chemické zvyšky a nevhodné možnosti uskladnenia narúšať efektivitu prevádzky, vytvoriť dojem dezorganizácie a, dokonca, znížiť morálku pracovníkov.   
 
Dovoľte, aby sme vám ukázali, ako môže prechod na Tork riešenia pomôcť dosiahnuť vaše ciele a vytvoriť bezpečné a efektívnejšie zariadenie.  Tork Workflow sa zameriava na štyri prioritné oblasti:
• produktivita,
• odpad,
• spokojnosť zamestnancov a zákazníkov,
• životné prostredie, zdravie a bezpečnosť.
 
 Zabezpečenie efektívneho pracovného prostredia – v súlade s Lean a 5S
 
Zistite, kde je nutné zlepšenie: výroba
Tork Workflow je doplnková služba, ktorá vám umožní skontrolovať údržbu a efektivitu v pracovnom prostredí s jedným z našich odborníkov v odvetví. 60-minútové sedenie vám poskytne pohľad do hĺbky prevádzky vášho zariadenia a ponúkne odporúčania založené na princípoch 5S, ale aj spôsoby, ako dosiahnuť ciele, zlepšiť efektivitu na pracovisku a znížiť náklady. Správa Workflow zahŕňa aj bezplatné skúšobné obdobie Tork produktov, ktoré najlepšie vyhovujú vašim špecifickým potrebám.
 
The Tork Manufacturing Employee Well-Being Survey (Prieskum o zdraví zamestnancov vo výrobe uskutočnený spoločnosťou Tork), október 2018.  Zistite viac: https://www.torkusa.com/about/pressroom/manufacturing%20survey/