EasyCube_digital cleaning.tif

Správa o kancelárskych trendoch

Nová správa o kancelárskych trendoch: hygiena zohráva rozhodujúcu úlohu v meniacom sa kancelárskom prostredí

Snaha o inteligentnejšie, zdravšie a ekologickejšie riešenia, ktoré spĺňajú očakávania zamestnancov, sa menia podľa toho, ako spoločnosti vidia svoje kancelárie a podľa toho musia facility manažéri a upratovacie spoločnosti premýšľať o hygiene kancelárií. Metropolitné oblasti s vysokou hustotou obyvateľstva a rôznorodou škálou podnikov a pracovísk sú hnacou silou rozvoja. Aby sme pochopili, ako sa kancelárske prostredie mení a aký to má vplyv na hygienu a facility manažment, vypracovali sme Správu o kancelárskych trendoch. 


Tork_the flexible office_low_res.jpg

Moderná kancelária – inteligentná, uvedomelá a flexibilná

Tato správa je založená na rozhovoroch s expertmi na kancelárske plánovanie, facility manažérmi a on-line prieskume, ktorého sa zúčastnili kancelárski pracovníci zo 17 veľkých miest, ako je New York, Šanghaj a Londýn. Výsledky ukazujú tri trendy – čoraz inteligentnejšie, uvedomelejšie a flexibilnejšie kancelárie. Zamestnanci sú čoraz viac náročnejší a požadujú viac od ich pracovného prostredia. Väčšia konektivita a flexibilita spôsobu organizácie pracoviska umožňuje vývoj v tejto oblasti.

“Prechádza sa od tradičných kancelárií k interiérom založeným na činnostiach, kancelárie prešli a stále prechádzajú konštantným vývojom. Pochopenie tohto vývoja bude kľúčom k poskytnutiu riešení, ktoré budú relevantné v kanceláriách zajtrajška” hovorí Jenny Logenius, Global Brand Innovation Manager spoločnosti SCA.

Nadchádzajúce príležitostijící

Zamestnanci očakávajú "hmatateľné" zlepšenie, vyvíjajú tlak na zamestnávateľov a správu a údržbu budov. Manažéri sa snažia ponúkať kancelárske prostredie, ktoré je bezpečné, ekologické a atraktívne. To prináša nové možnosti pre správcov budov a upratovacie spoločnosti. 

Vedeli ste, že?

  • 4 z 10 zamestnancov uvádzajú, že sa stretli s prázdnym zásobníkom na mydlo alebo na papier a so sociálnym zariadením, ktoré nebolo dostatočne upratané
  • 56% zamestnancov verí, že dodržiavajú hygienu viac ako väčšina kolegov na ich pracovisku
  • 65% pracovníkov súhlasí, že návrh kancelárskeho priestoru má dopad na atmosféru medzi spolupracovníkmi
 
Celú Správu o kancelárskych trendoch si môžete prečítať tu

Kancelár zajtrajška – inteligentná, uvedomelá a flexibilná

6 odborníkov, 17 mestských oblastí, 8.000 kancelárskych pracovníkov