Wiping and Cleaning 1.tif

Čistenie predstavuje starostlivosť

Keď obslužní pracovníci rozmýšľajú nad údržbou, väčšinou majú sklon zamerať sa na stroje, nie na seba. Ale výskumy ukazujú, že činnosti spojené s údržbou sú častým zdrojom úrazov1. Takže, údržba nie je len o starostlivosti o stroje, ale aj o starostlivosti o pracovníkov.

Mnoho spoločností si myslí, že vzdelávanie postačí na zlepšenie bezpečného správania. Ak sa pracovníci naučia, ako bezpečne vykonať údržbu, tak to aj tak spravia, však? Ale len jednoduché vzdelávanie o dôležitosti bezpečnosti nie je ten najlepší spôsob ako zmeniť správanie. Akademické štúdie o kultúre bezpečnosti ukázali, že aj keď pracovníci reagujú pozitívne na výučbu o bezpečnosti, nemá to skoro žiadnu súvislosť so znižovaním počtu úrazov na pracovisku.

Prečo? Ľudia robia to, čo je najjednoduchšie, nie to, čo je najbezpečnejšie. Aj keď pracovníci ovládajú bezpečnostné postupy, veľmi rýchlo na ne zabudnú, ak existuje ľahšia a rýchlejšia možnosť – najmä pod tlakom. Tak čo je najlepší spôsob, ako zlepšiť správanie ochraňujúce zdravie a bezpečnosť v praxi?

Najdôležitejšie sú postupy a nástroje

Činy sú viditeľnejšie ako slová. Výskumy2 ukazujú, že praktická podpora je oveľa efektívnejšia pri znižovaní počtu úrazov, ako pokus motivovať ľudí prostredníctvom zmeny myslenia. Je to o správaní, nie o postoji. Bez správnych nástrojov a postupov k dispozícii vo výrobnom priestore sa úrazy budú neustále opakovať, bez ohľadu na to, aké školenie poskytnete.

Niečo, čo sa zdá ako maličký detail, napríklad lepšie produkty na utieranie a čistenie, má veľký vplyv na celkový výkon, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a morálku pracovníka. Výskumy2 navrhujú, aby organizácie venovali najmenej 80 % úsilia na zlepšenie kultúry bezpečnosti v oblastiach, ako sú údržba a správanie manažéra. Pri údržbe to znamená postupy čistenia zohľadňujúce vaše konkrétne výrobné prostredie a ľahko dostupné zásobníky, ktoré prispievajú k čistote výrobného prostredia.

„Najzávažnejšie úrazy s obrovským negatívnym dopadom, z ekonomického, ale aj environmentálneho hľadiska, sa zvyčajne stávajú preto, že sú zanedbané lacné a jednoduché úlohy údržby a čistenia.“
– Dr. Nima Khakzad, Delftská technologická univerzita

Čisté výrobné prostredie dokazuje, že beriete bezpečnosť vážne

Čisté výrobné prostredie a dôkladné upratovanie dokazujú aj to, že vašej organizácii záleží na pracovných podmienkach, čo spätne vyvoláva dobrú morálku. To presahuje individuálneho pracovníka – ak dostatočne veľa ľudí urobí správnu vec, ostatní budú tento príklad nasledovať. Ešte raz, správne nástroje a jednoduché postupy umožňujú celkovo čistejšie, produktívnejšie pracovné prostredie.

„Mnoho ľudí si myslí, že nedostatočné upratovanie nie je až taký problém jednoducho preto, že pracujú v prostredí s nízkym štandardom čistoty.“
– Dr. Dominic Cooper, Applied Behavioural Sciences Hull2

Podpora manažmentu je kľúčovým momentom

Manažéri musia podporiť dobré správanie a poskytnúť tie správne nástroje. Manažment je pod neustálym tlakom vyžadujúcim spĺňanie rozličných požiadaviek, ale je nevyhnutné podporovať pracovníkov v praxi. Výskum2 ukazuje, že prístupnosť správnych nástrojov na správnom mieste je najlepší spôsob, ako to dosiahnuť. 

Produkty Tork podporujú vaše ambície v oblasti bezpečnosti
V dnešnej dobe využíva väčšina zákazníkov z priemyselnej výroby v Európe handry a utierky na prenájom na utieranie a čistenie. Tork poskytuje produkty a nástroje, ktoré prevyšujú svojím výkonom handry a utierky na prenájom a zároveň podporujú bezpečné postupy údržby vo výrobnom priestore. Ak chcete zlepšiť bezpečné správanie, je čas opustiť tradície handier a utierok na prenájom. A tu je dôvod:

Menší časový stres, menej chýb
Keď majú pracovníci viac času na dokončenie úlohy, sú lepšie vybavení, aby dodržali bezpečnostné postupy.
Produkty Tork skracujú čas čistenia a údržby až o 35 %. Konzistentne vysoká kvalita produktov Tork sa odráža v zníženej námahe o 31 %.

Menší neporiadok zlepšuje bezpečnosť
Tork poskytuje ten správny produkt pre každú úlohu. Zoradením produktov Tork v správnom zásobníku pomáha vytvoriť lepšiu štruktúru na miestach, kde je najpotrebnejšia. Šetrí to čas a redukuje riziko úrazu.

Pracujte zdravšie a bezpečnejšie s menším množstvom rozpúšťadla
Produkty Tork vyžadujú až o 41 % menej použitých rozpúšťadiel v porovnaní s tradičnými handrami. Môže to mať negatívny dosah na zdravie obslužných pracovníkov, ktorí sú vystavení účinkom týchto rozpúšťadiel. Produkty Tork redukujú zdravotné aj bezpečnostné riziko pri skladovaní handier nasiaknutých rozpúšťadlom.

Zvýšená bezpečnosť zvyšuje kvalitu práce
Poskytnutím všestranných nástrojov jednoduchých na použitie dovolíte ľuďom pracovať inteligentnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie. Šťastnejší, produktívnejší pracovníci zvyšujú prevádzkyschopnosť, čo sa priamo odrazí v ušetrených peniazoch. Použitie čistiacich utierok Tork s exelCLEAN® efektom je praktický spôsob, ako dať najavo, že čistenie predstavuje starostlivosť.

Chcete začať? Kontaktujte svojho miestneho obchodného zástupcu Tork a zvýšte svoje úsilie o vytvorenie zdravého a bezpečného prostredia tým, že poskytnete tú správnu praktickú podporu svojim pracovníkom na správnom mieste.––––––––––––––––––––––
Zdroje:
1. National Health Scotland, „What is maintenance? Healthy safe workplaces (Čo je údržba? Zdravé bezpečné pracovisko)“, 2012
2. Dominic Cooper, Improving Safety Culture - A Practical Guide (Praktická príručka zlepšovania kultúry bezpečnosti), 2001