Tork je súčasťou skupiny SCA

Tork is a part of SCA Landscape.jpg

Tork je súčasťou skupiny SCA

Tork je súčasťou skupiny SCA

Skupina SCA je svetový líder na trhu s hygienickými výrobkami a výrobkami drevospracujúceho a papierenského priemyslu. Skupina SCA vyvíja a vyrába ekologické výrobky na osobnú starostlivosť, hygienické papierové výrobky a výrobky drevospracujúceho a papierenského priemyslu. Výrobky sa predávajú v približne 100 krajinách pod mnohými silnými značkami vrátane takých celosvetovo uznávaných značiek, ako sú TENA a Tork, a tiež regionálnych značiek, ako sú Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo a Vinda.

SCA ako najväčší európsky súkromný majiteľ lesov kladie veľký dôraz na trvalo udržateľné lesné hospodárstvo. Skupina mala na konci roka 2013 približne 44 000 zamestnancov. Tržby za rok 2013 činili 93 mld. SEK (10,7 mld. EUR). Spoločnosť SCA bola založená v roku 1929, sídli v Štokholme vo Švédsku a s jej akciami sa obchoduje na burze NASDAQ OMX v Štokholme. Bližšie informácie nájdete na www.sca.com..


SCA-logo.png